Stilethæle og stoleben påvirker lydforholdene i en bygning mere, end du tror

Når Artelia (tidligere MOE) som rådgiver på WoodHub i Odense måler lyde eller decideret støj i bygninger, gør de brug af værktøj, der stort set fanger alle lyde.

22. november 2022

Overordnet skal Artelias målinger sikre, at arkitektens oprindelige linjer og totalentreprenørens løsninger går hånd i hånd med gode lydforhold for bygningens brugere.

I et stort kontorhus som WoodHub i Odense med plads til 1.600 medarbejdere kan støj og lyde fra fx stilethæle og stoleben udfordre arbejdsglæden, når huset står færdigt i 2025. Det ved projektholdet udmærket, og Artelia bruger derfor mange kræfter på at kortlægge lydforholdene så tidligt som muligt, inden huset bliver bygget.

Selve kortlægningen

–WoodHubs egen mockup egner sig fortrinligt til at gennemføre helt realistiske målinger af støj, siger Jan Christensen, afdelingsleder i Artelia Akustik.

Sammen med sin kollega, Jakob Ravnskjær, der er specialist i akustik, flytter han konstant rundt på måleudstyr og gennemfører simuleringsprogrammer forskellige steder i mockuppen på Lerchesgade. Artelia kalder det støjkortlægning, og det betyder, at der måles på to typer af støj. Den ene går under betegnelsen luftlydisolation, og den anden kaldes trinlydniveau.

–Et af vores redskaber til at måle luftlydisolation er en rund højtaler på ben. Når vi tænder den, sender højtaleren et støjsignal ud i rummet, som indeholder alle typer af frekvenser. Fra de helt lave til de helt lyse. Vi måler på, hvordan de forskellige frekvenser bevæger sig rundt i huset. Støjmålingen giver et enkelt tal for hvor meget, konstruktionen dæmper de lyde, man må forvente i et kontorhus af denne størrelse.

–Støj generer mange mennesker, så vi undersøger, hvordan højrøstet tale for ikke at sige råberi i kaffeområderne trænger ud i bygningen. Ser vi på etageadskillelserne, så skal de leve op til de lydisoleringskrav, der gælder for kontorbyggeri, og i ekstreme situationer kan vores målinger føre til, at der bliver ændret lidt på bygningens konstruktion, forklarer Jakob Ravnskjær og tilføjer, at det er vigtigt at have samlingsdetaljerne for øje, da det ofte er samlingen mellem dæk og væg, der primært svækker lydisolationen.

Lydisoleringskrav til kontorbyggeri er indtænkt i alle løsninger på WoodHub, og det er de projekterede løsninger, der testes i mockuppen, inden de så at sige føres ud i livet.

Generende lyde

Et helt særligt kapitel er trinlydniveau, som er de dybe toner fra hæle mod gulv. Arbejder man i et storrumskontor, må man ikke være generet af lyde fra kolleger, som går rundt på etagen ovenover, mens de flytter rundt på stolene…

–For at måle den støj, der kommer fra fx stilethæle og stoleben, bruger vi en såkaldt Tapping Machine. Den er udstyret med små metalcylindre, som vi kan få til at banke og hamre i gulvet, som var de stilethæle på tur. Vi måler støjen på etagen nedenunder og kan takket være banke-maskinen ret uvidenskabeligt konstatere, at tunge skridt ikke fremmer arbejdsglæden hos dem, der er nødt til at høre på hælene dagen lang. Det foregriber vi på WoodHub ved at finde frem til den helt rigtige gulvopbygning med hjælp fra lydmålingerne, siger Jan Christensen.

Respekt for kompetencer

Træ er en let konstruktion – i modsætning til den meget tungere beton. Vægt ikke mindst i etageadskillelserne spiller en afgørende rolle, når det gælder den indflydelse, lyd har på den samlede komfort i fx et kontorhus.

–Lydisolation for det rå dæk er primært bestemt af massen. Det kommer sig af, at rumvægten for beton er meget højere end rumvægten for træ. Et råt CLT-dæk vejer omkring 100 kg. pr. kvadratmeter, hvorimod et normalt huldæk i beton vejer cirka 450 kg. Det betyder, at vi med den lette konstruktion er lidt bagud på point med hensyn til lyddæmpning, og vi skal derfor supplere dækket med gode gulvopbygninger. Vi ser nogle gange, at det er nødvendigt med et underloft, men det gør sig ikke gældende her, da vi og NCC har gode erfaringer fra andre træbyggerier, som vi kan trække på.

–I forhold til træhuset på Lerchesgade er det vores vurdering, at det fuldt ud lever op til de moderne krav til akustik. Det gælder både lydisolering mellem etagerne og akustikken i alle rum. Der er ikke sparet på noget, og det er tydeligt, at parterne i byggeriet helt tilbage fra den indledende tilbuds- og projekteringsfase har haft respekt for hinandens kompetencer. Det afspejler sig allerede nu i mockuppen, og det lover godt for det endelige resultat, vurderer Jan Christensen.


LÆS OGSÅ:


WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 

Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg. Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i første halvdel af 2025.


Tekst: Søren Egert og Nikoline Kern / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen  / NXT