WoodHub - Kvinde foran printet visualisering af bygning.

Stort træhus midt i Odense viser respekt for området

Mellem træsøjler, modeller og summende arkitektborde forklarer Lone Wiggers, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects, om benspænd, erfaringer og stedsspecifikke relationer.

9. december 2021

Hun har sammen med sit team slået hovedparten af de streger, der kommer til at forme et af de største træhuse i Danmark: WoodHub i Odense. Et kontorhus på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. Otte statslige institutioner flytter ind i det nye kontorknudepunkt – efter planen i første halvdel af 2025.

Bygningsstyrelsen står bag byggeriet, og NCC er totalentreprenør på opgaven.

–Vores hovedidé med huset tager afsæt i Odense. Vi har en arbejdsindfaldsvinkel, der læner sig op ad begrebet Genius Loci. Stedets Ånd. Vi afkoder, hvor vi befinder os og indlejrer stedets ånd – eller karakteristika – i de arkitektoniske valg. Du kan sige, at vi stikker fingeren i jorden og mærker efter. Og hvad Odense angår, så har byen en særlig skala. Husene er lavere end dem i Aarhus og København, og det kommende træhus forholder sig til den omgivende by. Tæt på finder vi havnen og dens lange historie, som også er knyttet til lokal småindustri. Området huser tilmed en del uddannelsesinstitutioner. De giver liv, og vores overvejelser gik derfor på, hvordan det nye hus i Lerchesgade, WoodHub, kan binde forskelligheden bedst muligt sammen, så vi finder alle de små og store potentialer, stedet gemmer på, fortæller Lone Wiggers.

WoodHub - collage med billeder fra CF Møllers kontor.

Respekt for området

Både bygherre, Bygningsstyrelsen, og Odense Kommune stiller krav til det kommende kontorhus. Kravet om træ som byggemateriale flugter helt og holdent med de erfaringer, C.F. Møller Architects har gjort sig på den internationale scene for træbyggeri. Og opgaven med at få huset til at rime på Odense Kommunes krav om passende skala i forhold til omgivelserne udfordrer på den gode måde.

–I stedet for at skabe en meget lang og monoton facade, så bryder vi den ned ved at rykke den ind, ud, op og ned. Vi definerer faktisk nogle mindre bygninger. Ganske vist hænger de sammen, men udefra vil de blive oplevet som mindre huse eller delelementer af et større byggeri. Efterfølgende skaber vi sammenhæng med omgivelserne ved fx at lade hjørner af det nye hus tale sammen med nabohusene og deres størrelser og proportioner. Vi forsøger også at gøre det nye byggeri ikke-ikonisk og mere indpasset for på den måde at vise respekt for området og den sammenhæng, kontorhuset indgår i, forklarer Lone Wiggers og nævner i den forbindelse, at farver betyder alverden, når huse skal trives side om side. Således også i og omkring Lerchesgade.

–Derfor har vi nærstuderet de farver, der præger husene i området, og det gennemgående indtryk er, at tegl og dets nuancer dominerer, og vi har givet vores hus de samme farvetoner, som dominerer i nabohusenes teglfarver.

WoodHub - collage med billeder fra CF Møllers kontor.

Tilpasset omgivelserne

Lone Wiggers taler om en repetitiv rytme, når hun beskriver den måde, træhuset er konstrueret på.

–Der kommer mange søjler og moduler i selve huset, og det giver en særlig rytme, som vi fastholder i husets facade samtidigt med, at vi er omhyggelige med at overholde tidens dagslyskrav. De rytmiske facader med mange vinduesfelter er udvendigt beklædt med genbrugsaluminium. Med passende variationer opdeles huset i mindre dele, der falder godt ind i omgivelserne, siger hun.

I det hele taget fylder omgivelserne meget i Lone Wiggers overvejelser ikke mindst fordi, området har sin egen historie.

Farvel til stemmejernet

I forvejen er C.F. Møller Architects godt repræsenteret, når det gælder træbyggeri, fx projekteres der på to kontorhuse i Tyskland (Berlin og München) på tilsammen 75.000 m2. Og opgaven med WoodHub lægger yderligere dimensioner til virksomhedens viden om træ. Denne gang til det danske marked.

–Projektet i Odense adskiller sig meget fra de mindre træbyggerier, byggebranchen har arbejdet med i Danmark indtil nu. Typisk har træ-teknologien været anvendt på småhusbyggeri i tæt-lav-skalaen op til tre etager og oftest indenfor boligbyggeriet. På WoodHub er ambitionerne større og dét i mere end en forstand. Her taler vi om seks etagers moderne kontorbyggeri, og vi er samtidigt oppe i en skala og mængde, hvor både digitalisering og industrialisering betyder noget, vurderer Lone Wiggers.

–Med introduktion af konstruktionstræ i denne størrelsesorden medvirker vi til at flytte de traditionelle byggematerialer over på en moderne og fremadrettet teknologiplatform, hvor træelementerne populært sagt kan tilvirkes af robotter, som fræser elementerne ud efter digitale 3D-filer i produktionen. Man kan således gennem industrialisering gentage og producere hurtigt, effektivt og præcist – og ligeledes montere de færdige elementer en del hurtigere end i det traditionelle tunge byggeri. Så industrialiseringen af fortiden sikrer, at der ikke skal stå en tømrer med et stemmejern til sidst i processen for at få alt til at passe sammen.

WoodHub - collage fra CF Møllers kontor. Visualiseringer. Lone Wiggers.

LÆS OGSÅ:


WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 

Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg.
Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i første halvdel af 2025.


Tekst: Søren Egert / NXT // Visualiseringer: CF Møller Architects // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT