ODENSES KOMMENDE FYRTÅRN I TRÆ SÆTTER HELT NYE standarder

Træ ser mere og mere ud til at blive et af fremtidens mest eftertragtede og CO2-besparende byggematerialer. Frem til 2025 opfører Bygningsstyrelsen et statsligt kontorknudepunkt med 1.600 arbejdspladser midt i det centrale Odense. De bærende konstruktioner bliver helt af træ, sådan som Bygningsstyrelsen har beskrevet det i udbudsmaterialet. Kontorhuset kaldes allerede nu for et fyrtårn for træbyggeri i stor skala.

Otte statslige institutioner får base på Lerchesgade 35, hvor SKAT indtil 2021 har holdt til. SKATs bygning bliver revet ned, og Bygningsstyrelsen lægger vægt på, at det kommende kontorhus understøtter værdier som tilgængelighed og åbenhed. Fællesfaciliteterne sørger for, at husets brugere færdes i et hus med en særlig stemning. Det hele bliver hjulpet på vej af trækonstruktionerne, som i videst muligt omfang skal være synlige.

 

 

Bag WoodHub

Bygningsstyrelsen | Bygherre
NCC | Totalentreprenør
C.F. Møller Architects | Arkitekt
Artelia | Rådgivende ingeniør

Følg med i byggeriet under Nyheder

Læs mere under Ofte stillede spørgsmål


Et byggeri af levet liv

Kontorhuset i Odense er en såkaldt massiv-trækonstruktion med synlige træsøjler. Huset tilpasser sig omgivelserne ved at være højest mod sit centrum. Herefter trapper det så ned mod nabobebyggelserne.

Facaderne udføres i genbrugsaluminium, og deres rød-brune nuancer matcher nabobygningernes facader af klassiske mursten.

Stueetagen rummer borgervendte funktioner, og byggeriets kantzoner vil understøtte bylivet fx ved at tilbyde adgang til kontorhusets indre haveanlæg.

Stort træhus midt i Odense viser respekt for området

Mellem træsøjler, modeller og summende arkitektborde forklarer Lone Wiggers, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects, om benspænd, erfaringer og stedsspecifikke relationer.

Interview med Lone Wiggers, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects


Rendyrket træløsning sætter ny standard for byggeri i Danmark

Med sit kommende kontorhus i træ midt i Odense siger Bygningsstyrelsen for en periode farvel til det, der har bundet byggeri i Danmark sammen i århundreder: sten, sand og grus fra vores undergrund.

Interview med Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC, og Lars Ørvad, sektionsdirektør i NCC Vest


Krav om mere træ gavner byggebranchen

Det stimulerer den rådgivende ingeniørvirksomhed Artelia, at der kommer en bygherre (Bygningsstyrelsen) og stiller krav: De bærende konstruktioner i det kommende kontorhus på Lerchesgade i Odense, WoodHub, skal være af træ.

Interview med Jakob Mariager, forretningschef, byggeri, Artelia


Ny dagsorden på vej for flere statslige byggerier

Selvfølgelig kan det få betydning, når den største, statslige ejendomsvirksomhed, Bygningsstyrelsen, går nye veje og vælger at opføre et såkaldt kontorknudepunkt i Odense med bærende konstruktioner i træ.

Interview med Signe Primdal Lyndrup, vicedirektør i Bygningsstyrelsen


Åbner i 2025

NCC er totalentreprenør på opgaven. C.F. Møller Architects har tegnet huset, og Artelia er rådgivningsvirksomhed på byggeriet.

Huset bliver på 31.000 kvadratmeter plus en kælder på 5.500 kvadratmeter, koster 645 millioner kroner og åbner i 2025.

For Bygningsstyrelsen er det i sig selv en ambition at påvirke byggebranchen, så træ kommer til at spille en større rolle i fremtidens byggeri. Massive CO2-besparelser følger med, hvis man bruger mere træ fremfor beton og stål. Byggematerialer påvirker i høj grad bygningers klimaregnskab, og en grøn omstilling af byggebranchen er snævert koblet til et bevidst og mere klimavenligt materialevalg.


Trivsel og sanselighed

C.F. Møller Architects går til opgaven i Odense med solid erfaring fra markante træbyggerier i bl.a. Sverige og Tyskland. Dertil kommer, at arkitekterne internationalt tager del i forskningsprojekter, som vedvarende fokuserer på træ som byggemateriale.

Kontorhuset i Odense er en såkaldt massiv-trækonstruktion med synlige træsøjler. C.F. Møller kalder det selv for sanselig arkitektur, som påvirker trivslen for brugerne positivt. Huset tilpasser sig omgivelserne ved at være højest mod sit centrum. Herefter trapper det så ned mod nabobebyggelserne. Sidegevinst: masser af dagslys og godt indeklima. Stueetagen rummer borgervendte funktioner, og byggeriets kantzoner vil understøtte bylivet fx ved at tilbyde adgang til kontorhusets indre haveanlæg.

Facaderne udføres i genbrugsaluminium, og deres rød-brune nuancer matcher nabobygningernes facader af klassiske mursten.

Visioner og ønsker

Som totalentreprenør har NCC grundlagt projektet i Odense med visioner og ønsker, der favner hele byggebranchen. I forvejen har NCC stor erfaring med at opføre markante byggerier i træ og ser Bygningsstyrelsens kontorhus som et økosystem af mennesker, proces, materialer, oplevelser, historie og omdømme. Huset bliver betragtet som et eksempel på, hvordan grønne ambitioner føres ud i livet via enkle og fleksible løsninger.

Klos op ad den kommende byggeplads opfører NCC i øvrigt en fysisk pavillon – med siddepladser. Her bliver der plads til undervisning, vidensdeling, events m.m., og folkeskoleelever fra Odense bliver inviteret indenfor.

NCC etablerer også et arbejdende snedkerværksted, hvor der bl.a. produceres møbler af genbrugstræ fra byggepladsen. Møblerne skal efter planen gøre gavn i kontorhuset.

Pavillonen trækker i øvrigt tråde til det eksperimenterende og bæredygtige pilotprojekt, Dome of Visions (2012 til 2018), der med NCC som igangsætter og driver kom med ny inspiration til, hvordan man kan bygge og bo i et energibevidst samfund.

Fordelene kan høstes

Ingeniørvirksomheden Artelia har arbejdet med projektet ud fra en holdning om, at udfordringerne omkring massivtræsbyggeri kan håndteres på en måde, så CO2-fordelene kan høstes.

Til dato har Artelia været med til at opføre 65.000 kvadratmeter massivtræsbyggeri, og opgaven i Odense lægger således yderligere 31.000 kvadratmeter til.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), har allerede kaldt det kommende, statslige kontorbyggeri i byen for en fantastisk nyhed for hele Fyn…