Rendyrket træløsning sætter ny standard for byggeri i Danmark

Med sit kommende kontorhus i træ midt i Odense siger Bygningsstyrelsen for en periode farvel til det, der har bundet byggeri i Danmark sammen i århundreder: sten, sand og grus fra vores undergrund.

26. november 2021

I stedet kommer træ som byggemateriale til at spille hovedrollen i det seks etager høje hus på 31.000 kvadratmeter. Det får plads til 1.600 medarbejdere fordelt på otte statslige institutioner, som efter planen flytter ind i kontorknudepunktet i første halvdel af 2025.

NCC: nybrud på vej

Bygningsstyrelsen går således helt nye veje, og opgaven på Lerchesgade i Odense har allerede nu fået totalentreprenøren på projektet, NCC, til at tænke og arbejde meget målrettet.

–Byggeriet markerer et nybrud og sætter andre standarder, fordi der ikke er tale om en traditionel hybridløsning. Opgaven i Odense er nemlig en rendyrket træløsning med bærende konstruktioner i træ, og byggeriet kan blive den udfordring, som får byggebranchen til at arbejde på en ny måde. Også derfor tænker vi 24/7 på Lerchesgade, siger Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC.

Han noterer sig, at der i markedet for nybyggeri er flere trækonstruktioner på vej, og at NCC står godt rustet til at løse opgaverne.

–Som nordisk koncern trækker vi selvfølgelig på de erfaringer, NCC i Norge og Sverige har gjort sig, når det gælder træbyggeri. Overordnet set har vi en meget stor interesse i at få mere træ ind i branchen. Byggematerialer leverer traditionelt et dårligt CO2-regnskab, men ved at bruge mere træ i byggeriet, høster vi massive CO2-besparelser, vurderer Martin Manthorpe.

WoodHub - collage med træ og Martin Manthorpe, NCC

Tidlig taskforce

At kontorhuset i Odense befinder sig i en kategori helt for sig selv kan blandt andet ses på, at NCC tidligt i udbudsfasen nedsatte en særlig taskforce, som udelukkende fokuserede på Lerchesgade.

–Internt gennemførte vi ti-tolv interviews med relevante fagpersoner i Norge og Sverige. Vi ville simpelthen undgå at opfinde noget, som andre allerede havde erfaringer med, fortæller Lars Ørvad, sektionsdirektør i NCC Vest og udstyret med det overordnede ledelsesansvar for projektet i Odense.

Han er oprindeligt uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Så forstår man måske bedre, at han glæder sig til, at duften af træ breder sig, når Lerchesgade til sin tid skyder i vejret…

–Bygningsstyrelsen har med kontorhusprojektet turdet gå linen ud, for så vidt angår træ. Det sender meget stærke signaler til byggebranchen, og for mig er det et privilegium at være en del af et så visionært projekt, siger Lars Ørvad.

WoodHub - collage med træ og Lars Ørvad, NCC

Nyt ord: fugtberedskab

Når man forbereder en byggeopgave som den i Odense, gælder business-as-usual i mange situationer, fx dialog med ingeniører, rådgivere og planlæggere. Men i og med, vi taler om et byggeri i træ, stiller selve materialet store krav til håndtering og logistik.

–Vi opererer med en fugtstrategi, intet mindre. Vi taler også om et fugtberedskab, fordi vand og fugt håndteret forkert kan udvikle sig til dårlige makkere for træet. Fugtstrategi betyder også, at vi har stort fokus på at lukke det kommende hus inde så hurtigt som muligt, så vi holder vandet ude, siger sektionsdirektøren.

Mere lavpraktisk rummer fugtstrategien også redskaber, som ligger i en container og kan tages frem, når det kræves.

–Vi råder over vandstøvsugere og specielle svabere, som kan føre vandet derhen, hvor det ikke kan gøre skade på træet. Også her spiller fugtstrategien en afgørende rolle. Lykkes den ikke, kommer vi ikke i mål med vores ønsker. Ikke mindst dét aspekt slog vores nordiske kolleger på igen og igen, understreger Lars Ørvad.

Certificeret træ

Bygningsstyrelsens vision for kontorbyggeriet i Lerchesgade er forankret i udtalte ønsker om mere bæredygtighed. Et af målene er at skabe synergi mellem det miljømæssige, det sociale og det økonomiske perspektiv. Når træ bliver brugt som det bærende og gennemgående materiale, handler byggeriet meget konkret på den aktuelle klimasituation – uanset forskellige topmøders mere eller mindre brugbare sluterklæringer.

Lerchesgade handler! Det vil fx sige, at byggeriet udnytter, at træ gennem sin levetid har indlejret CO2 gennem luften. Træ kan ses som et CO2-lager, og det ansvarlige aspekt understreges ved, at et fældet træ bliver erstattet af et nyt. NCC bruger i Odense-byggeriet certificeret træ, som bærer det såkaldte FSC- og PEFC-mærke.

WoodHub - collage med Lars Ørvad, NCC samt verdensmålsplakat og CLT

Et lille eventyr

Lars Ørvad fornemmer, at hans kolleger i byggebranchen følger særdeles grundigt med i Bygningsstyrelsens projekt i Odense.

–Ikke alle kommer til at bygge i træ, men interessen for træ som byggemateriale er enorm. Både rådgivere og leverandører har spærret øjnene op, og som totalentreprenør på en af Danmarks mest ambitiøse satsninger på træ i byggeriet, bliver NCC meget ofte inviteret til at holde oplæg om den særlige disciplin, det er at bygge i træ. Også i det lys er der lidt eventyr over Lerchesgade, siger Lars Ørvad, mens han peger på nogle af de papirer, som danner grundlaget for det hele.


LÆS OGSÅ:


WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 

Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg.
Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i første halvdel af 2025.


Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Jonathan Grevsen og Stine Skøtt Olesen / NXT