Naboskab med muligheder – trælaboratorium på vej

På sin hjemmeside fortæller UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense det selv:

”Vi er tæt på virkeligheden”

12. marts 2023

Og det er ikke helt ved siden af. I tørre tal ligger UCL nemlig blot 150 meter fra Bygningsstyrelsens kommende kontorhus, WoodHub, på Lerchesgade. Huset har allerede nu pionerstatus, fordi det skriver sig ind i historien som et af de største huse, der i Danmark bliver bygget af træ.

NCC er totalentreprenør på opgaven i Odense, og Lars Ørvad, sektionsdirektør i NCC, mærker tydeligt, at byggeriet sætter nye standarder og vækker interesse vidt omkring.

–Det glæder mig, at vi skal samarbejde med UCL om deres byggeriuddannelser, siger sektionsdirektøren og byder velkommen i skurbyen på byggepladsen på Lerchesgade til to centrale skikkelser fra UCL, Byggeri og Teknologi, lektorerne Henrik Kryger og Mikkel Toppel.

–Vi skal blive klogere på, hvad det giver bedst mening at samarbejde om, siger Lars Ørvad, tydeligvis tryg og godt tilpas i selskabet. Ikke så underligt – Lars, Henrik og Mikkel har nemlig en fælles basis. De er oprindeligt uddannede tømrere og bygningskonstruktører.

Nysgerrig på træ

UCL ser WoodHub som en læringsarena for fremtidens professionelle med interesse for træbyggeri i stor skala.

–De studerende vil gerne have meget viden om og erfaring med konkrete byggerier, og WoodHub har meget at byde på. Ikke mindst tiltrækker konstruktionsopbygningen og materialevalget sig opmærksomhed, og den meget store mængde CLT, som skal bruges på Lerchesgade, vil vi selvfølgelig interessere os for. At bygge i træ og biogene materialer i det hele taget spiller en meget stor rolle i dag, og de tendenser forholder vi os til i vores undervisning, siger Mikkel Toppel fra UCL.

–Der er fra UCL’s ledelse givet grønt lys, så vi kan etablere et egentligt trælaboratorium på vores grund nær byggepladsen. Der bliver tale om et par sammenbyggede containere, hvor tanken er, at vi på den måde understøtter den praktiske del af det at arbejde i træ. Fx ser vi nærmere på træbyggeriets tektonik og dens konstruktive principper, og vi kan se og røre ved dem. Vi undersøger også helt konkret, hvordan lyde forplanter sig i et træbyggeri. Et er at foretage målinger, noget andet er selv at lytte i praksis, forklarer Henrik Kryger fra UCL.

De to lektorer er enige om, at UCL også kan give noget tilbage til NCC.

–Vi underviser jo fx i metoder, processer og indsamling af data på en byggeplads. Det indhold deler vi gerne med andre, og vi er sikre på, at hvis man i branchen bredt taget deler viden med hinanden, så får man bedre slutprodukter, siger de.

Kommende medarbejdere

Noget af det, NCC gerne vil undervise de studerende i, er det forberedende arbejde, som bliver udført inden første spadestik bliver taget.

–I det hele taget kan vi give de studerende fra UCL et indblik i det, der sker omkring projektering og udførelse. Trælaboratoriet vil bidrage til at øge den samlede viden om træ som byggemateriale, og vender de studerende tilbage og fortæller os, at det, vi har fortalt om og vist på WoodHub, har gjort dem klogere, bliver vi glade, fortæller Lars Ørvad fra NCC.

I løbet af samarbejdet kommer Lars Ørvad og resten af NCC’s hold til at holde en række fagoplæg for UCL og give rundvisninger på byggepladsen, der allerede fra maj begynder at dufte af træ.

Lars Ørvad lægger ikke skjul på, at studerende fra UCL meget vel kan være kommende medarbejdere i koncernen.

–Som alle andre brancher kigger byggebranchen ind i fremtiden. Også derfor vil vi gerne tage et medansvar for byggeriuddannelserne samtidig med, at vi gør os interessante for de studerende og spirende talenter.

Samarbejdet mellem NCC og UCL løber frem til byggeriets afslutning primo 2025, og formålet er at gennemføre praksisnær og tværfaglig videndeling.


UDSNIT AF AKTIVITETS- OG PROJEKTBESKRIVELSE

  • At udvikle nye samarbejdsformer mellem NCC og UCL.
  • At udvikle og samarbejde om relevante udviklings- og forskningsprojekter NCC og UCL deltager i.
  • At udvikle læringsmidler, -scenarier og -arena i forhold til områderne CLT & Træbyggeri og Bæredygtighed.
  • At bidrage med ny viden på Digitalisering, CLT & Træbyggeri og bæredygtighedsområdet til de studerende og byggeriets aktører.
  • Eksperimentere og udvikle nye planlægningsmetoder i forhold til hele byggeprocessen.
  • At inddrage de studerende i praksisnære problemstillinger.
  • Udvikle læringsmidler og læringsscenarier i forhold til efter- og videreuddannelse inden for fagområderne ”Planlægning og styring” samt ”Kommunikation og samarbejde” i forhold til entreprenørbranchen.
  • At bidrage med relevante og praksisnære problemstillinger inden for området VDC til brug for valgfag på konstruktøruddannelsen.

LÆS OGSÅ:


WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 
Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg.
Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i første halvdel af 2025.


Tekst: Søren Egert og Nikoline Kern / NXT  // Foto: Stine Skøtt Olesen  / NXT