Argentina skiftet ud med Lerchesgade og en fast plads i et velfungerende betonsjak

Kan en win-win-situation udvikle sig til en win-win-win-situation?
Det kan den faktisk, hvis du spørger på WoodHub i Odense.

9. marts 2023

Omkring et bord i skurbyen på byggepladsen på Lerchesgade er produktionschef i NCC, Signe Riisom, virksomhedskonsulent i Odense Jobcenter, Tarek Maoued, og elektriker Valentín Ignacio Lopez, 28 år og fra Argentina i hvert fald enige om, at de alle tre står i en god situation.

Signe Riisom har fået kvalificeret arbejdskraft.

Tarek Maoued har sikret en ledig et job.

Og Valentín Ignacio Lopez er kommet i arbejde et sted, hvor han gerne vil blive ved med at være ansat.

Forpligtende aftaler

Sagt lidt firkantet møder de tre hinanden, fordi initiativet Byg til Vækst endnu engang har vist sin berettigelse. Byg til Vækst er et samarbejde mellem ni fynske kommuner. Initiativet skal sikre, at Fyn har den nødvendige arbejdsstyrke, når store bygge- og anlægsarbejder skal udføres. På WoodHub har Bygningsstyrelsen valgt at indgå en forpligtende aftale med Byg til Vækst, som sikrer adgang for minimum sytten snusepraktikanter i byggeperioden.

–Vi fik en henvendelse fra Odense Jobcenter i oktober sidste år. Den ene af de to, som henvendelsen drejede sig om, er Valentin. Han begyndte med et fire uger langt praktikforløb her på WoodHub. Vi kalder det snusepraktik. Ved hjælp af såkaldt sidemandsoplæring fik Valentin styr på det at arbejde med beton, og ved juletid sidste år ansatte vi både ham og en anden snusepraktikant, siger Signe Riisom fra NCC.

–I dag er Valentin et værdsat medlem af det sjak, han arbejder i, og han har hurtigt vænnet sig til det danske klima, hvor specielt vinterhalvåret kan byde på blæst, regn, slud og lave temperaturer.

Brænder for jobbet

Når Valentin selv skal sætte ord på sit nye danske arbejdsliv, der kom i stand via først og fremmest Odense Jobcenter og Tarek Maoued, fremhæver han igen og igen kollegerne på byggepladsen.

–90 pct. af min jobtilfredshed baserer sig i virkeligheden på de relationer, jeg har til mine kolleger i sjakket. I det lys fylder de konkrete arbejdsopgaver faktisk ikke så meget. Jeg er mest optaget af processen, som bl.a. består i, at mine kolleger konstant lærer fra sig, så jeg bliver bedre og bedre til mit job. Alle i mit sjak brænder for jobbet, og den dag, arbejdet på WoodHub slutter, håber jeg at kunne fortsætte i mit sjak på en anden byggeplads, fortæller Valentín Ignacio Lopez.

Åben Skurvogn

Som virksomhedskonsulent i Odense Jobcenter har Tarek Maoued en sikker fornemmelse for de mangeartede arbejdsopgaver, der rammer hans bord.

–Jeg brænder for at hjælpe, og som jeg ser det, har mange unge det svært. På jobcentret betyder vores mange forskellige kompetencer, at vi har gode muligheder for at hjælpe også dér, hvor det måske ser lidt svært ud, fortæller Tarek Maoued og nævner det helt særlige initiativ, Åben Skurvogn.

–Vi taler om et tirsdagstilbud, hvor den ledige kommer ind i skurvognen sammen med en jobkonsulent. Hvordan ser jobmulighederne ud? Jeg taler med den unge, prøver at blive klogere på den enkelte, og måske pejler vi os frem til noget, vi sammen skal prøve at forfølge.

–Jeg lægger meget stor vægt på fra den første dag at lære den unge at holde ord. Man skal også være mødestabil og komme på arbejde, selv om det regner. Og får jeg indtryk af, at den pågældende unge ledige vil kunne klare et job på fx en byggeplads, så ringer jeg måske til Signe fra NCC, og via det indledende praktikophold er vejen sandsynligvis banet for et rigtigt job og en fastansættelse. Byg til Vækst, Odense Jobcenter og NCC – win, win, win, som Tarek Maoued udtrykker det.WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 

Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg. Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i 2025.


Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen  / NXT