Dagslys er guld

WoodHubs facader lader sig ikke uden videre beskrive.

9. november 2023

Det specialudviklede facadekoncept taler således om varieret stramhed, et aflæseligt hus, sprøde udtryk, relaterbare enheder og en sammenhængende fortælling.

Konceptet opererer med visuelt at nedbryde byggeriets størrelse i mindre enheder, som tilsammen danner en komposition, der afspejler omgivelserne.

Målet er at bygge et både enkelt og funktionelt kontorhus, der skaber genkendelighed hele vejen rundt om bygningen. Man taler om, at WoodHub passer ind i omgivelserne – et etableret odenseansk bykvarter.

Arkitektens greb

Lone Wiggers, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects, tager selv hul på fortællingen, mens hun opremser nogle af de greb, tegnestuen har benyttet for at komme i mål med visionen bag facaderne på WoodHub.

–Vi arbejder simultant med volumen, højde, placering, vrid, farver og stor detaljemæssig variation.

–Faktisk skal vi forestille os syv sammensatte, individuelle huse, som WoodHub består af. Facadernes farver hjælper forestillingen på vej, og du kan se dem som en venlig hilsen til den rødlersteglkultur, der mange steder – også i nabolaget ved Lerchesgade – præger dansk byggeri.

–Da huset er stort i konteksten af Odense, lægger vi vægt på variation i facaden. De tre rødbrune facadefarver, som vi opererer med, må derfor aldrig kunne opleves ved siden af hinanden, som betyder, at uanset hvor, du befinder dig på WoodHub, skal du altid have udsigt til tre farvenuancer uden gentagelser. Den midterste bygning, som vi kalder MeetingHub, har vi dog givet en lidt lysere farve end de andre for at sikre endnu mere variation, og i indgangspartiet genkender du lidt af den lyse farve og bliver på den måde ledt frem mod MeetingHubben, siger Lone Wiggers og peger på et udpluk af facaderne.

Liv omkring huset

WoodHub er tilpasset omgivelserne ved at være højest mod sit centrum i selve MeetingHubben. Herefter trapper det ned mod nabobebyggelserne samtidig med, at det bliver beklædt med genbrugsaluminium i toner, som matcher områdets farvetoner.

–Vi bryder facadens anatomi ned i mindre skala, skaber variation – vi lader, det syne som om, at de 31.000 kvadratmeter er fordelt på flere mindre huse, men reelt er der jo tale om et samlet hele.  Facadelinjerne går op og ned i højden. Det betyder, at du oplever en form for liv omkring huset, som bevæger sig organisk ned ad gaden i modsætning til en monoton og bastant bygningskrop i samme skala.

–Fordi farvenuancerne ligger ret tæt på hinanden, føles byggeriet alligevel som en sammenhængende størrelse, der blot er brudt lidt ned. Facader kan så meget, og WoodHub rammer noget, vi kan forstå med hele vores krop, når det opdeles i mindre under-bygningsafsnit, men når det kommer til stykket, er det jo ét stort og effektivt byggesystem, der repræsenterer et moderne opskaleret træbyggeri.

Den uønskede varme

–Facaden har mange funktioner, fx skal den sørge for at dosere varmestrålerne fra solen på den rigtige måde. Det afspejler sig i vinduesrammerne, som har en større eller en mindre dybde, afhængigt af hvilken vej, de vender. De fladeste rammer vender således mod nord, fordi de ikke skal skygge særligt meget. På østsiden er rammerne lidt dybere, og på sydsiden bliver de endnu dybere. Vi tager selvfølgelig hensyn til, at solen bevæger sig hen over bygningen, og rammerne sørger for den passende mængde skygge på selve glasset. Samtidig varierer antallet og størrelsen på selve vinduerne afhængig af, hvor dybt eller højt på bygningen de sidder. På den måde kan vi holde uønsket varme væk fra bygningen, forklarer Lone Wiggers.

Det vigtige dagslys

Hun understreger, at et hus, der skal rumme 1.600 arbejdspladser, naturligvis skal udnytte dagslyset på en effektiv måde.

–Faktisk bliver stort set hele facadearealet på WoodHub brugt til arbejdspladser. Man sidder altså tæt på vinduerne så mange steder som muligt. Og hvis du arbejdsmæssigt opholder dig lidt væk fra vinduespartierne, er det typisk ved såkaldte break-out spaces eller alternative midlertidige arbejdssteder og -rum. Husk altid: Dagslys er guld, kommer det spontant fra arkitekten.

–De løsninger, vi har valgt, skaber et hus, som ikke mindst takket være facaderne er i harmoni med byen og faktisk taler med den, slutter Lone Wiggers sin rundgang blandt facader, rammer, vinduer og verdenshjørner.

LÆS OGSÅ:


WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 

Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg. Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i første halvdel af 2025.


Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT // Visualiseringer: C.F. Møller Architects