Det skal være let at flytte en væg i et moderne kontorknudepunkt

Lone Wiggers mener, at et kontorhus bør evne at udvikle medarbejdere og organisationer!
–Hvis ikke huset kan gøre det, taber man et vigtigt potentiale, siger hun.

5. maj 2022

Som arkitekt og partner i C.F. Møller Architects spiller hun en central rolle i tilblivelsen af WoodHub på Lerchesgade i Odense, Bygningsstyrelsens kommende kontorknudepunkt, som fra 2025 rummer 1.600 statslige arbejdspladser fordelt på forskellige statslige institutioner.

Fremtidens arbejdsplads

Lone Wiggers forventninger til huset burde man faktisk beskrive med store bogstaver.

–Vi har tegnet noget, som er med til at definere, hvordan fremtidens arbejdsplads anvendes og indrettes. Man kommer ikke uden om fleksibilitet, og når man så oveni købet arbejder i et hus, hvor træ som materiale fylder meget, så taler vi også om fordele på indeklima, klimaaftryk, og arbejdsmiljø samt tilbud om en lang række alternative midlertidige arbejdssteder og -rum i bygningen, ud over de faste arbejdsborde/arbejdsstationer, siger hun.

–På mange måder har vi stræbt efter at skabe det, man kunne kalde a home away from home, tilføjer Lone Wiggers.

Listen over det, huset kan bruges til, giver plads til det meste:
Projektarbejde
Forberedelse
Telefonsamtaler
Uformelle møder
Fokusarbejde
Touch Down
Fordybelse
Stormøder

C.F. Møller Architects fremhæver da også igen og igen den indbyggede fleksibilitet i huset på Lerchesgade. 

–Facaden kan rent teknisk tage imod væggene i faste moduler langs hele facaden. Det giver i sig selv mulighed for at flytte rundt på vægge over tid, og derigennem løbende udforme et moderne flerbrugerhus, der baserer sig på værdier som åbenhed, nytænkning og tilgængelighed. For os er det vigtigt at vise, hvordan en gennemtænkt og rationel løsning skaber robuste og tilpasningsdygtige rammer, så der kommer balance i forholdet mellem rum, adfærd og interaktion. Den valgte løsning gør det muligt at op- og nedskalere den enkelte styrelses behov for plads, fortæller Lone Wiggers.

Det kommende kontorhus kan bryste sig af et afstemt materialevalg, hvor hensynene til indeklima, æstetik, drift og ressourcebevidsthed går hånd i hånd. Nordisk minimalisme midt i Odense.

En almindelig onsdag

Hun giver et eksempel på, hvordan fleksibilitet kan komme til udtryk på en almindelig onsdag på Lerchesgade.

–Man kan indlede sin arbejdsdag med at planlægge dagens opgaver efter hvilke rum, der egner sig til arbejdet. Måske starter man på en flyver- eller en fast arbejdsplads, siden går man i grupperum, eller kommer tilbage fra møde ude i byen og skriver referatet i kantinen eller ved en af de forskellige uformelle touch-down arbejdspladser i Meeting Hub. En arbejdsfrokost kan indtages på tagterrasserne, og i godt vejr kan gruppemøder flyttes ud i øst- eller vesthaven.

–Fleksibiliteten viser sig også, når vi taler møder i bred forstand. Vi har gjort plads til møder med borgere, kolleger, projektmøder og møder med fortroligt eller privat indhold, for blot at nævne et udpluk. Vigtigst er, at man kan vælge et rum, der passer til den opgave, der skal udføres, men også at medarbejderen i løbet af dagen kan mødes med nye ansigter og kollegaer, fx ved kaffemaskinerne. Det giver anledning til vidensdeling på tværs af organisationen. Samtidig er det vigtigt, at man kan opleve en diversitet i rumlige oplevelser og forandring igennem arbejdsdagen, understreger Lone Wiggers.

Meeting Hub – et bindemiddel

Et på alle måder centralt greb i arkitekternes tilgang til det at tegne et banebrydende kontorknudepunkt består i at indføre et centralt placeret mødecenter: Meeting Hub. Meeting Hub´en binder WoodHub sammen på langs og tværs over alle etagerne i hele bygningen. Man kan kalde hubben for den lim, som får bygningen til at hænge sammen lige fra ankomstrummet, videre gennem mødecentret og helt op til den storslåede udsigt, som man har fra bygningens øverste etage. Arkitekterne kalder hubben for en samlende social struktur. Undervejs dominerer de store gennemgående trækonstruktioner, som sikrer en særlig dynamik etagerne imellem, og fortæller om husets klimarigtige ambition.

–Her begunstiger huset os med, at du overalt i hubben kommer tæt på de markante trækonstruktioner. Du kigger direkte ind i et enormt CO2-lager. Æstetik i en bæredygtighedsklasse helt for sig, som Lone Wiggers kalder det.

Huset – formelt set

Mere formelt består byggeriet i sin grundstruktur af to forskudte øst- og vestvendte kontorfløje på tre til seks etager, som mødes i en fælles bygningsfløj kaldet Meeting Hub. Netop her er hovedparten af kontorknudepunktets forskellige mødefaciliteter samlet. Det giver gode muligheder for kommunikation på tværs – og vidensdeling, ikke at forglemme. Møderummene apteres fortrinsvist med glasvægge fra gulv til loft, faste malede døre samt trælistelofter og -vægge i FSC- og PEFC-certificeret træ i Meeting Hub, som bidrager til en god akustik og ligeledes er tro mod det materialevalg, der i øvrigt dominerer bygningen.

–Vi giver en række rumlige muligheder for, at du som medarbejder kan organisere dit arbejde ret individuelt. Storrumskontorer hører fortiden til, og der skal større rumlig diversitet til at skabe en stimulerende arbejdsplads, hvor rum til opgaver kan variere. På Lerchesgade bliver der plads til individet, og man skal huske, at vi taler om den største investering, der bliver foretaget på en arbejdsplads: nemlig investeringen i den enkelte medarbejder. Deres erfaringsmæssige bagage og viden er uvurderlig, så selvfølgelig fylder den dimension, at medarbejderne kan dele viden, udvikle sig individuelt og i fællesskabet, meget, konstaterer Lone Wiggers.

Længdesnit igennem Meeting Hub´en, der viser, hvordan mødecenteret binder etagerne sammen på tværs og tilbyder en del uformelle arbejdspladser foruden forskellige møderum.

LÆS OGSÅ:


WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 

Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg.
Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i første halvdel af 2025.


Tekst: Søren Egert / NXT // Visualiseringer: CF Møller Architects // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT