Bygherren – en aktiv medspiller

Signe Primdal Lyndrup betegner sig selv som en tilfreds bygherre. Hun er vicedirektør i Bygningsstyrelsen og står sammen med en række kolleger med ansvaret for, at statens ambitiøse kontorhus i Odense, WoodHub, kommer godt i mål.

10. juni 2024

–Vores samarbejde med totalentreprenøren, NCC, og byggeriets mange andre aktører er godt og vidner om, at interessen for at betræde nye veje i byggeriet er meget stor. Helt fra begyndelsen krævede vi som bygherre, at WoodHubs bærende konstruktioner blev af træ. Samtidigt har vi siden 2018 haft et stort fokus på at være en aktiv og deltagende bygherre. Derfor er vi i hele byggeperioden meget til stede i og omkring byggeriet, fortæller Signe Primdal Lyndrup.

Ambitionen med WoodHub har fra begyndelsen været at skabe et moderne kontorknudepunkt, der lever op til funktionelle såvel som visionære målsætninger. Bygningsstyrelsen havde desuden et bevidst ønske om at prioritere massivt træbyggeri, og dele viden og erfaringer fra processen med resten af branchen. WoodHub er et eksempel på, hvordan grønne ambitioner, arkitektur og byggefaglige kompetencer kan understøtte hinanden og vise vejen fremad for dansk byggeri.

Det danske vejr

Signe Primdal Lyndrup nævner den undertiden besværlige kobling mellem træ som byggemateriale og det danske (regn)vejr, men takket være et godt samarbejde og omstillingsparathed er det lykkedes at holde vandet på afstand.

–Oprindeligt forestillede vi os, at byggeriet skulle være fuldt overdækket i byggeperioden, men i samarbejde med NCC udarbejdede vi en fugtstrategi og lykkedes med at løse det på en anden måde. Dét bekræfter os i, at der skal være en god balance mellem krav og de bydendes mulighed for at komme med konkrete løsningsforslag. Efterfølgende må vi så med bygherrekasketten på være opmærksomme på, at alle aftaler holder, tilføjer vicedirektøren.

På WoodHub blev der inden byggestart udarbejdet en fugtstrategi, der bl.a. indeholder et fugtberedskab. Fugtstrategien definerer den takt, huset bliver bygget i, og tager højde for samlingsdetaljer og de enkelte bygningsdele. Samtlige overgange fra beton til træ er kortlagt, og planlagt ned til mindste detalje. Dertil følger en konkret handleplan for fugthåndtering på pladsen.

Læs mere om WoodHubs fugtstrategi i artiklen: WoodHub giver vandet kamp til stregen.

Droneoverblik forår 2024

Sikkerhed fylder meget

På trods af WoodHubs kerne af træ, betyder de omfattende brand- og sikkerhedsregler i bygningsreglementet, at en del af træet pakkes ind i gips, inden bygningen tages i brug. Vicedirektøren dvæler lidt, når samtalen falder på de æstetiske og oplevelsesmæssige konsekvenser ved at afskærme træet.

–Jeg synes, det rent visuelt er ærgerligt, at så store mængder af smukt træ bliver pakket ind i gips. Jeg er selvfølgelig på det rene med at sikkerhed og brandkrav skal være fuldstændig i orden, men fremadrettet bør vi i fællesskab som branche lede efter løsninger, der lever op til alle krav, uden at gips nødvendigvis skal fylde så meget.

–Heldigvis har hele arbejdet med WoodHub været præget af en meget stor vilje til at finde gode løsninger, samtidig med at der skal bygges til tiden. Og til den aftalte pris. Vi har haft en fælles forståelse af projektet, og den forståelse betyder meget når man bygger i massivt træ i så stor skala, som på Lerchesgade.

Ændret bygherrerolle

Signe Primdal Lyndrup er tilfreds med, at Bygningsstyrelsen via WoodHub får nye erfaringer som bygherre. Bygningsstyrelsens stærke bygherrefunktion har givet projektet en ekstra dimension, og samarbejdet med arkitekter, ingeniører og entreprenører har både sikret videndeling på tværs af enheder og bekræftet styrelsen i, at en aktiv bygherrerolle er vejen fremad.

–Vi skal være dygtige til at fortælle, hvad vi anser som det vigtigste ved en kommende opgave. På den måde giver vi jo byggebranchen mulighed for at finde frem til de gode og måske nye løsninger. Vi skal stræbe efter ikke at være for begrænsende og for definerende i forhold til dem, som skal løse opgaverne. Vi skal udstikke rammer, som interesserede virksomheder så udfylder.

–Bygherrerollen ændrer sig hele tiden. For ti år siden var vi ikke så meget til stede på byggepladsen. I dag er vi som bygherre en langt mere aktiv medspiller i hele byggeprocessen, hvilket er nødvendigt for at sikre stærk gennemførelse, vurderer Signe Primdal Lyndrup.

WoodHub vil stå færdigopført i 2025. Den fuldendte kontorkonstruktion skal rumme 1.600 arbejdspladser for en række statslige styrelser, og samtidig understøtte byens liv ved at tilbyde borgere fri adgang til det indre haveanlæg.


LÆS OGSÅ:

Rendyrket træløsning sætter ny standard for byggeri i Danmark


WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 

Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg. Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i første halvdel af 2025.


Tekst: Søren Egert / NXT // Drone: Rasmus Wittendorf Jensen / NCC // Foto: Jonathan Grevsen og  Stine Skøtt Olesen / NXT