WoodHub giver vandet kamp til stregen

Juli 2023 blev fugtig.
Historisk fugtig.
Faktisk var juli 2023 med hele 139 millimeter regn den vådeste juli siden 1874.

23. oktober 2023

Hvad stiller man op mod regn og rusk i de mængder, når man bygger et træhus?

Man har forinden byggestart udarbejdet en fugtstrategi, der bl.a. indeholder et fugtberedskab.

Fugtstrategien definerer den takt, huset bliver bygget i. Den har styr på samlingsdetaljer og de enkelte bygningsdele. Samtlige overgange fra beton til træ er kortlagt, og planlægning ned til mindste detalje er en meget vigtig del af fugtstrategien. Dertil følger en konkret handleplan for fugthåndtering på pladsen.

Aage Simonsen fra NCC er produktionsdirektør på WoodHub, og når han via sit store skærmbillede taler om både tætningsbånd og såkaldte wetguards, folder han systematisk fortællingen om den meget omfattende fugtstrategi ud.

Fugtstrategien

–Strategien betyder alt, og er udtryk for det, vi gør, inden regnen falder. Vi lægger planer for forskellige scenarier. Hvad kan gå galt? Skal vi satse på bestemte typer af materialer? Hvilket beredskab er nødvendigt?

–Målsætningen er, at fugtfølsomme konstruktioner og organiske materialer ikke må blive skadet af fugt eller blive lukket inde i konstruktioner, uden at de er tørre. Vi har stillet krav om en maximal fugtprocent ved levering på træelementer såvel som på facade- og tagkassetter. Samtidig skal vi holde konstruktioner så tørre som muligt i byggeprocessen, så der ikke opstår risiko for skimmel. I tilfælde af fugt skal udtørring ske naturligt frem for aggressiv mekanisk udtørring. På den måde sikrer vi os, at det organiske materiale ikke tager skade, understreger Aage Simonsen.

Vind og slagregn

–Når fugtstrategien er lagt, ændrer den sig ikke ret meget undervejs. Strategien tager hånd om alle aspekter af fugt, og vi har truffet mange forholdsregler, så vi hurtigt og effektivt kan dæmme op for skadevirkninger, hvis en formiddag med slagregn og vind fra vest rammer WoodHub, forklarer Aage Simonsen.

Som eksempel nævner han, at træelementerne er iklædt en form for regnjakke, så de er beskyttet mod vandpåvirkning under montagen. Søjler og bjælker er fx imprægneret fra fabrikken, og selve CLT-dækkene er påført membran på den fulde flade fra fabrikken.

–Et andet eksempel er byggestrømsinstallationerne. Vand og elektricitet udgør et dårligt match, så vi bruger nogle særlige manchetter, som beskytter installationerne mod vand. De utallige samlinger, der præger WoodHub, holder vi specielt øje med, for samlinger har en tendens til at tiltrække vand. Derfor bruger vi en særlig type tape til at gøre samlingerne i stand til at modstå vand, uddyber han og nævner, at der alt i alt vil blive brugt cirka 100 kilometer vandtæt tape, inden WoodHub er bygget færdigt.

Byggetakten

Det er fugtstrategien, der har dikteret byggetakten på WoodHub og dermed sikrer, at huset opføres klogt med hensyn til fugt.

–Vi har opdelt råhuset i ti mindre bygningssektioner. Hver sektion opføres serielt. Det betyder, at de fugtfølsomme konstruktioner udsættes kortest mulig tid for vejrliget. Hver sektion opføres lodret, så der monteres fra terrændæk til tag i én kontinuerlig arbejdsgang, og facaderne monteres i takt med opførelsen. Det gør, at vi løbende kan lukke råhuset på hver etage af. Montagearbejdet begynder altid med søjler og diagonaler, dernæst følger bjælker, CLT-dæk, facadeelementer og til sidst kommer den såkaldte interims-lukning i montageskel. På tagetager bytter vi sidste skridt ud med murkroneelementer. Hver etage tager det blot fire til syv hverdage at færdiggøre – afhængigt af antallet af elementer per afsnit, og det giver vandet kamp til stregen, siger Aage Simonsen.

Vi holder skarpt øje med vejrudsigten

På konventionelt byggeri har vejrudsigten ofte kun betydning for arbejdsmiljøet på pladsen, men på WoodHub bliver der dagligt holdt øje med vejret af flere årsager.

–Vi står med en konkret handleplan for fugthåndtering på pladsen, som er opdelt på alle elementer, hvad end det gælder ikke-monterede elementer, GLT-søjler, CLT-dæk eller samlingsdetaljer. For hver del følger en vejledning til fugthåndtering ved tre scenarier: Tørvejr og ingen risiko for nedbør, risiko for nedbør samt aktuel nedbør under montagen. Desuden har vi en kontrolplan for fugthåndtering med materiale-, montage- og proceskontrol. En af metoderne til kontrol er ved hjælp af bl.a. fugtmålere, fortæller Aage Simonsen.  

–Hvis der kommer nedbør i usædvanligt omfang, stopper byggearbejdet af hensyn til vores byggefolk og ikke fordi, der er tale om et træbyggeri. Det danske vejr er kort sagt ikke en udfordring, når vi har en fugtstrategi, siger Aage Simonsen og henviser til NCC’s erfaringer på tværs af norden med træbyggeri i stor skala.

Særligt beredskab

Hvis vandet gør sit indtog, træder et særligt fugtberedskab i karakter.

–Vi har en lille container med en udførlig inventarliste bestående af forskellige hjælpemidler til vores fugtberedskab. I den forbindelse vil jeg mene, at vores vandstøvsuger spiller en afgørende rolle. Den sørger for hurtigt at fjerne vandet, og ved hjælp af specielle svabere, tætningsbånd og andet sikrer vi os, at et nyt regnvejr ikke forvolder skade.

De vigtige sensorer

–For at holde øje med fugten har vi installeret 60 datasikre fugtsensorer strategiske steder i bygningen. Sensorerne sidder bl.a. i facaderne, på søjlerne og dér, hvor regnvandet ledes væk fra tagarealet. En ekstern konsulent følger med i sensorernes gøren og laden og foretager kontrolmålinger. Fugtprocenten må på intet tidspunkt overstige 18, og vi arbejder meget koncentreret på ikke at lukke fugt inde. Skimmelsvamp må aldrig finde vej til WoodHub, understreger han.

Når byggeriet står færdigt, bliver de fleste sensorer siddende.

–Vi sørger med andre ord konstant for, at fugt ikke kommer til at overraske WoodHub, siger produktionsdirektøren.


Fugtstrategien kort fortalt

  • Råhuset opføres i mindre lodrette bygningssektioner, så de fugtfølsomme konstruktioner hurtigst muligt indbygges i lukket råhus.
  • Trækonstruktioner udføres i så store elementer som muligt for at begrænse montagetiden.
  • Der præfabrikeres og monteres mest muligt på fabrik for at mindske montagetiden.
  • Råhuset skal i byggefasen beskyttes mod nedbør med interimsmembraner.
  • Råhuset skal i byggefasen beskyttes mod slagregn ved lukning af facader.
  • Endetræ skal i byggefasen beskyttes mod fugtoptagelse.
  • Projektering af samlingsdetaljer skal have fokus på at sikre optimal mulighed for fugtbeskyttelse.

LÆS OGSÅ:


WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 

Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg. Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i første halvdel af 2025.


Tekst: Søren Egert og Nikoline Kern / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen  / NXT