Slutspurt med tilbageblik

For to år siden blev SKATs gamle bygninger på Lerchesgade i Odense revet ned. Arbejdet med at bygge det 31.000 kvadratmeter store, statslige kontorknudepunkt, WoodHub, gik i gang. Om cirka et år kan 1.600 medarbejdere fra forskellige styrelser sætte sig til rette i et af de mest visionære kontorbyggerier i Danmark.

20. marts 2024

Byggeriet på Fyn går i disse måneder ind i den afsluttende fase, for WoodHub skal stå færdig i 2025, og 2024 er dermed sidste byggeår. Teknisk set lukkes byggeriet af, de mange installationer sikres mod det omskiftelige vejr, og for NCC som totalentreprenør på opgaven betyder det meget at aflevere projektet til tiden – og til den aftalte pris. Som bygherre følger Bygningsstyrelsen forløbet tæt.

Stærkt samarbejde

Lars Ørvad, direktør Byggeri Vest, NCC, kalder allerede nu WoodHub for et stykke banebrydende entreprenørarbejde.

–Selve projekteringsdelen, hvor de bærende konstruktioner af træ spiller en helt afgørende rolle, blev udført i et stærkt samarbejde med bygherre, Bygningsstyrelsen, og ret hurtigt gik vi fra projektering til udførelse. For os betyder det meget, at det meste af arbejdet foregår i det, vi kalder egenproduktion. Fx er det vore egne håndværkere, som udfører arbejdet. Undervejs har vi lært vores håndværkere op, for ingen i Danmark har jo tidligere prøvet at bygge noget, der blot minder om WoodHub, fastslår Lars Ørvad.

Foruden Bygningsstyrelsen og NCC består samarbejdspartnerne på WoodHub af rådgivende ingeniører fra Artelia og arkitekter fra C.F. Møller Architects. Projektets arkitektoniske greb understøtter og bekræfter i øvrigt Odense Kommunes ønsker til volumendisponering af det nye kontorknudepunkt.

Ambitionerne

NCC har hele tiden betragtet byggeriet i Odense som den udfordring, der kan være med til at få byggebranchen til at arbejde på en mere visionær måde.

–Med WoodHub går Bygningsstyrelsen nye veje på en lang række områder. Alene det, at de bærende konstruktioner er af træ, markerer, at styrelsen som bygherre har ambitioner på træbyggeriets vegne. Undervejs har vi sammen med bygherre skullet finde svar på relevante spørgsmål, og alle er gået til opgaven med en ildhu, som smitter af på hele projektet, vurderer Lars Ørvad.

Fremvisningerne

Han tilføjer, at træbyggeri tilsyneladende interesserer hele byggebranchen.

–Hvis vi havde tid til det, kunne vi sådan set stable fremvisninger på benene hver eneste uge. Bygningsstyrelsen, NCC og flere andre involverede har kunder, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser, som ønsker at vide mere om, hvad der foregår på Lerchesgade. WoodHub har ramt noget væsentligt.

Ambitiøs styrelse

Vicedirektør i Bygningsstyrelsen, Signe Primdal Lyndrup, er glad for den store interesse for byggeriet i Odense. Hun fremhæver det samarbejde, der har kendetegnet byggeprojektet helt fra den allerførste dag.

–Allerede i tilbudsfasen, kunne vi mærke stor forståelse for og interesse i det, vi ønskede at opnå. De tre tilbud, vi modtog, var alle gennemarbejdede og det er det udbud med forhandling giver god mulighed for. Det vindende tilbud fra NCC har alle parter arbejdet sammen om at realisere og aktørerne i Odense, NCC, Artelia og C.F. Møller, har forstået, at for at lykkes skal alle parter samarbejde.

Skub til udviklingen

For Bygningsstyrelsen har det også været et mål at udfordre byggebranchen.
–Vores krav om bærende konstruktioner i træ på WoodHub skulle gerne skubbe udviklingen af byggeriet i Danmark i en mere bæredygtig retning. Projektet på Lerchesgade er én måde at gøre det på, og det vil give vigtig viden og erfaring til hele byggebranchen, siger Signe Primdal Lyndrup.

Til foråret er byggeriet af WoodHub så langt, at der planlægges rejsegilde på Lerchesgade.

 


LÆS OGSÅ:


WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 

Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg. Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i første halvdel af 2025.


Tekst: Søren Egert / NXT // Dronefoto: Rasmus Wittendorf Jensen / NCC // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT