Specialdesignet facadesystem med et hav af fordele

WoodHub kan du sammenligne med et puslespil for voksne.
Antallet af brikker ser voldsomt ud.
Og de skal passe sammen.
Uanset om vi taler facadeelementer, søjler, dæk eller vinduer.

3. november 2023

En af de hovedansvarlige for, at selve processen med facadeelementerne lykkes, hedder Peter Larsen.

Han er senior kompetencechef i NCC, og beder man ham om en mere mundret stillingsbetegnelse, svarer han prompte.

–Kald mig bare facadespecialist inden for det, der i branchen betegnes som lette facadeelementer.

Tunge kompetencer i spil

WoodHub kalder på nytænkning, når træprojektet efter ønske fra Bygningsstyrelsen skal bidrage med viden og erfaring, der kan komme hele byggebranchen til gavn. Et særligt kapitel er facadesystemet, hvor NCC’s kompetencecenter med fagspecialister har været i spil.

–Opgaven lød fra start på at udtænkte et facadesystem, der var rationelt og tager hensyn til den afgørende fugtstrategi. På den baggrund udviklede vi allerede i tilbudsfasen en række designparametre med 16 detaljer, der var tegnet 1:5 for at sikre, at facadesystemet hænger sammen. Her tænker jeg på installationer, døre, vinduer, inddækninger, vindspærre, beklædningssystem, damptætningsplaner, tagkonstruktion, montagerækkefølge og så videre. Det er selvfølgelig arkitekterne, der forholder sig til de indvendige og udvendige sider men alt derimellem, tager vi ansvar for.

–Det er så producentens opgave at kombinere vores designparametre med deres produktionstekniske finurligheder. Resultatet på WoodHub er knap 1.000 tag- og facadeelementer med 290 facadeelementvarianter, som monteres af vores eget montagesjak, fortæller Peter Larsen.

Samarbejdet

Det ord, der går mest igen på WoodHub, er forståeligt nok træ. På andenpladsen kommer samarbejde. Et ord, der også går igen hos Taasinge Elementer, der har fremhævet NCC’s engagement i udviklingen af facadesystemet til WoodHub.

–Jeg har i processen guidet Taasinge Elementer i vores designparametre med fokus på, hvad det er, der er vigtigt at indtænkte i de tidlige faser, når det gælder facadekonstruktionen generelt. Her kigger vi bl.a. på transport, produktionsstørrelse og cost drivers. Et godt eksempel er glas, der i en given størrelse springer voldsomt i pris, og det er ikke altid, man tænker over, om et glas er over eller under tre meter. Det er ikke desto mindre vigtigt, at der bliver taget højde for det i projekteringsfasen, fortæller Peter Larsen og tilføjer, at samarbejdet ses en til en i de produktionstegninger, der nu ligger til grund for facadesystemet.

Designparametre

NCC har opstillet en række designparametre, som sikrer, at bygbarhed, ressourceforbrug, logistik, hastighed og totaløkonomi går hånd i hånd.

–Vi skal som totalentreprenør sikre et optimalt facadesystem, og derfor har vi stillet krav om, at facadeelementerne skal leveres med en høj færdighedsgrad, der minimerer spild, mindsker mængden af transporter og optimerer byggeflowet af hensyn til fugtstrategien.

–Et andet parameter gælder fugeløsningen. Vi har haft et mål om at undgå klassiske gummifuger, der normalt kræver en del vedligeholdelse, når bygningen er i drift. I stedet er vi gået med en skjult fugeløsning, som er beskyttet mod UV-stråler, hvilket sikrer en bedre totaløkonomi for bygherre, når det gælder drift og vedligeholdelse.

Rækken af designparametre fra NCC gør, at Taasinge Elementer producerer en ny type facadeelementer.

–Det var samtidig et krav fra os, at elementerne skulle produceres således, at de kan monteres indefra, hvilket er udsædvandligt for facadesystemer. Ikke desto mindre er det mere rationelt at stå indenfor og monteret facadeelementer frem for at stå udenfor på en lift. I det facadesystem, der er udtænkt til WoodHub, står der kun én person ude på liften og styrer elementerne ind på plads, og resten står inde. Normalt ville det være omvendt, og det ville samtidigt kræve flere meter lukkestykker. På WoodHub undgår vi de kostbare lukkestykker takket være indvendig montering, hvor facadeelementerne kan monteres hurtigere. Lukkestykker udgør cirka halvdelen af montagepriserne, så det kan godt betale sig at udvikle systemer, hvor man undgår disse, siger Peter Larsen og ser med kendermine på de facadeelementer, der er monteret.

Vinduer er en religion

NCC har på WoodHub indarbejdet et nummersystem, som producenten skal følge for at sikre, at der ikke sker fejl, når vinduerne monteres.

–I vores branche er vinduer en religion, fordi montagenørderiet aldrig stopper. På WoodHub udgør vinduer et særligt kapitel, fordi der er 930 styk, som skal monteres i facadeelementerne, hvoraf der er 68 vinduesvarianter med forskellige glastyper og solafskærmninger. Jeg har påtaget mig ansvaret for det system, producenten skal følge for at undgå fejl, når hvert vindue skal finde sin plads i det rigtige element.

–Foruden glas og solafskærmninger varierer vinduerne også i farven på selve vinduesrammen. Facaderne på WoodHub bliver nemlig udført i rødbrune nuancer, som matcher tonerne i nabobygningernes facader af klassiske mursten. Nuancerne skal følge en specifik rækkefølge, som arkitekterne har fordelt på byggesektionerne. Det understreger nødvendigheden af et system, der sikrer, at hvert eneste vindue ender det korrekte sted, forklarer Peter Larsen, mens han viser rundt på en af etagerne i det enorme træhus, der støt og roligt tager form.

Montagemanual for sjakket

Foruden en drejebog til produktionen har Peter Larsen også haft indflydelse på den montagemanual, der bliver brugt på WoodHub.

–Det er som sagt NCC, der har udtænkt det system, vi monterer efter, og jeg har hands on på stort set hele systemet. I praksis betyder det, at jeg har nogle produktionstekniske vilkår at arbejde under og en lang række koncepter, der skal føres ud i livet. Det krydsfelt arbejder vi i, og man kan sige, at konceptet, detaljerne og helheden skal spille sammen, hvis opgaven skal løses korrekt, siger Peter Larsen.

Som turen med Peter Larsen rundt på WoodHub skrider frem, trænger et spørgsmål sig på. Vil han mon gå med til at sammenligne de utallige elementer på byggepladsen med LEGO-klodser?

–Den sammenligning passer perfekt, og jeg kunne sagtens være LEGO-bygger. På WoodHub véd jeg nøjagtigt, hvad man kan gøre med det enkelte element, den enkelte klods, om du vil. Og montagemanualen til sjakket minder mest af alt om en byggevejledning til et LEGO-sæt.

–Af og til går jeg da også ud på byggepladsen og giver gode råd om selve montagearbejdet, og det vil jeg kalde sparring på den gode måde.

Vi skal jo hele tiden være sikre på, at vores montagesjak har de bedste metoder og redskaber til montagearbejdet, lyder det fra en tilfreds facadespecialist. 

Den vigtige tøjklemme

Når man bygger i træ, er tolerancerne meget små. Præcision er med andre ord en dyd, og for at illustrere, hvad man kan gøre for at opnå størst mulig nøjagtighed, nævner Peter Larsen noget, der ellers hører hjemme på tørresnoren: tøjklemmen.

–Det er vores dygtige landmåler, der sætter den røde streg, vores montagesjak skal følge. Til den nøjagtighed har vi udviklet et redskab og døbt det tøjklemmen, fordi det bruges til at fæstne facadeelementerne indefra i den præcise position, som det skal monteres i. Det falder så og sige i hak, og det giver montagesjakket tryghed for, at det hele stemmer overens, som Peter Larsen udtrykker det.


LÆS MERE:


WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 

Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg. Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i første halvdel af 2025.


Tekst: Søren Egert og Nikoline Kern / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT