Gulvkonstruktionen på WoodHub signalerer nytænkning

WoodHubs gulve fylder meget.
Faktisk to hektar eller svimlende 20.000 kvadratmeter.
Og hvad skal sådan et gulv så bestå af?

24. april 2023

Først, det vil sige for to år siden, foreslog totalentreprenøren, NCC, en støbt løsning som beskrevet i udbuddet, men målinger af lydforholdene var ikke tilfredsstillende, så rådgiveren på hele WoodHub-projektet, Artelia (det tidligere MOE), kunne ikke sige god for løsningen.

Men NCC stod parat med et alternativ, der muliggjorde test en til en.

Test af forslag

–Udfordringen dengang var, at vi ikke i tilstrækkelig grad kunne dokumentere, at vores løsningsforslag var det bedste. Så kom mockuppen ind i billedet. Den er bygget af træ, er tre etager høj og står på byggepladsen. Man kan se den som en miniudgave af det kommende kontorhus på Lerchesgade i Odense, fortæller senior projekteringschef Per Bonde, NCC.

–Arbejdet med mockuppen viser os nogle af de udfordringer, byggeriet byder på. Ved på den måde at udvise rettidig omhu undgår vi forsinkelser i selve byggeriet, siger han og vender tilbage til spørgsmålet om gulv og lyd.

–Et vigtigt formål med mockuppen var at gøre det muligt at foretage fysiske målinger af bl.a. lydforhold. Vi testede med andre ord flere løsningsforslag, og den støbte løsning bestod med glans. Der var marginaler til forskel, lyder det fra Per Bonde, mens han går fra rum til rum i mockuppen, hvor der i den grad dufter af træ.

Høje lydkrav

Ifølge Per Bonde er der god grund til at give etageadskillelsen særlig opmærksomhed, når det gælder et kontorbyggeri i træ.

–Træ er i modsætning til beton en let konstruktion, og når det gælder lydisolering for det rå dæk, er effektiviteten primært bestemt af massen. Det betyder, at beton lyddæmper bedre end træ, og vi skal derfor tænke os godt om, når vi bygger etagedæk i træ. Vi løser det ved at supplere selve CLT-dækket med gode gulvopbygninger, så vi lever op til gældende lydkrav.

–Havde vi i stedet talt om betonbyggeri, kunne vi gøre brug af en række opslagsværker. I SBI-anvisninger kan vi på baggrund af råhuset slå op, hvilke gennemprøvede gulvopbygninger, der sikrer, at du overholder alle lydkrav. Det opslagsværk findes ikke for CLT-byggeri i Danmark. Vi kan selvfølgelig læne os op ad udlandet, men der er forskellige tilgange til lydkrav. Flere steder nøjes man med en beregning, hvorimod vi i Danmark går ud og måler på det færdige byggeri, som betyder, at vi skal stå på mål for den løsning, vi vælger. Samtidig skal vi huske på, at vi har høje lydkrav i Danmark, fortæller Per Bonde og tilføjer i en sidebemærkning, at det på sigt vil give mening at genbesøge behovet for de høje lydkrav, når vi samtidig søger at nedbringe byggeriets CO2-aftryk. Men det er en anden diskussion, som Per Bonde udtrykker det.

Ny viden

Projektholdet og mockuppen genererer ny viden, som skal deles med byggebranchen.

–Allerede nu er vores måleresultater på lyd efterspurgt i branchen, fordi vi har målt en til en på flere typer gulvopbygning for etageadskillelse i træbyggeri. Vi har både målt på trinlyd og luftlyd igennem konstruktionen, hvor vi kan sammenligne målingerne på de forskellige løsninger. Skal vi nørde, kan jeg fortælle, at vores krav på luftlydisolation er 51 dB, fordi byggeriet betragtes som én erhvervsenhed, og vi skal i målingerne ligge over det tal. Måleresultatet viser, at den løsning, vi går med, ligger på 62 dB. Det vil sige 11 dB højere end kravet. Ser vi på trinlydnivau er kravet 58 dB, hvor vi i modsætning til luftlydisolation skal ligge under kravet. Her ender vi på 44 dB, som er 14 dB fra kravet. Vi er dermed på den gode side af bygherrens lydkrav med alle testede løsninger.

–Alle parter i projektet er blevet klogere, fordi vi kunne teste løsningerne i mockuppen. Vi kommer langt med teori og erfaringer, men det er vigtigt, at vi også tager os tid til at teste i praksis, så vi på WoodHub er med til at udvikle nye løsninger, der kan bruges på tværs af branchen.

Stilethæle støjer

Han fortæller, at den alternative gulvløsning til den støbte bestod af plader, som man populært sagt lægger ovenpå hinanden for at opnå mest mulig lyddæmpning i konstruktionen.

–Pladeløsningen med de to pladelag var ekstremt omfattende. Ikke blot i kraft af, at det var to gange 20.000 kvadratmeter, der skulle lægges ud. Det krævede også et hav af arbejdsgange. Ergonomisk var løsningen bestemt heller ikke optimal for vores folk på byggepladsen, så vi arbejdede målrettet på at finde en anden løsning, som opfylder kravene i bygningsreglementet, siger Per Bonde.

I kraft af at måleresultaterne fra mockuppen er tilfredsstillende på flere løsninger, kunne NCC lade flere parametre spille ind på valget af den rigtige.

–Årsagen til, at vi har valgt anhydrit-løsningen, er, at vi ønsker at tage mest muligt hensyn til arbejdsmiljøet ved at minimere antallet af arbejdsgange. Vi søger at begrænse materialeforbruget af hensyn til økonomi og sidst men ikke mindst vægter vi konceptet om et fleksibelt kontorhus. Det er vigtigt for bygherre, at bygningen kan imødekomme fremtidige behov uden af skulle bygges grundlæggende om. Det betyder, at det skal være nemt at flytte vægge og tilpasse kontorerne til brugernes behov. Det er en udfordring med pladeløsningen, og derfor vinder anhydrit-løsningen endnu engang point.

Undervejs i hele analysefasen undersøgte Artelia bl.a., hvor meget fx stilethæle og stoleben støjer. Ved hjælp af en såkaldt Tapping Machine fremkaldte Artelia den nødvendige støj, og den blev så registreret på etagen nedenunder.

Artelias konklusion var og er, at træhuset på Lerchesgade fuldt ud lever op til de moderne krav til akustik, hvad enten det gælder trinlyd eller luftlyd.

Lag på lag

Begynder vi nedefra, består gulvløsningen for etageadskillelserne på WoodHub af to lag gipsplader, der har en brandhæmmende funktion. Dertil kommer egentlige trædæk udført i CLT (krydslamineret massivtræ), hård mineraluld, plastfolie og 49 millimeter anhydrit, som er et naturligt og isolerende materiale, der minder om gips. Derefter følger skumfolie og øverst ligger selve trægulvet, 14 millimeter ask. Gulvets tykkelse varierer fra godt 38 til 44 centimeter.

Sektionsdirektør Lars Ørvad, NCC, ser store perspektiver i gulvløsningen på WoodHub.

–Vi har takket være målingerne i mockuppen påvist, at man reelt kan finde andre løsninger end dem, man kendte, da byggeriet på WoodHub gik i gang, og løsningerne lever op til bygherrens krav. Træbyggeri i den størrelse, vi ser på Lerchesgade, er nyt i Danmark, og ved at teste forskellige gulvløsninger og nå frem til den helt rigtige, kommer vi til at sætte vigtige standarder for træbyggeri. Mockuppen har på afgørende vis hjulpet os, og jeg forventer, den kommer til at hjælpe os yderligere, vurderer Lars Ørvad.

Det første træ lander på pladsen i begyndelsen af maj. Arbejdet med at lægge det nye gulv sker løbende i takt med, at byggeriet skrider frem og går efter planen i gang i løbet af sommeren.WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 

Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg. Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i første halvdel af 2025.


Tekst: Søren Egert og Nikoline Kern / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT