Samlingsdetaljer og Konstruktionsnørderi

Med sine 31.000 m2 og bærende konstruktioner af træ, er WoodHub et projekt uden sidestykke i dansk bygningshistorie. Artelia har som rådgivende ingeniør haft en afgørende rolle i forhold til at sikre de tekniske beregninger og løsninger, som går forud for byggeriets opførelse. Nu er byggeriet endelig så langt, at man kan opleve en stor del af træelementerne monteret, med de mange konstruktionssamlinger synlige for øjet.

17. januar 2024

–Samlingsdetaljerne er virkelig noget, der har taget tid på det her projekt. Altså selve konstruktionen af, hvordan man får samlet de forskellige bjælker, søjler og trædæk med stålbeslag, og får det hele til at gå op i en højere enhed, har været et stort arbejde, fortæller Laust Bjerregaard Kristensen, der er kompetencechef hos Artelia og fagleder med speciale i storskalabyggeri.

–Det er nødvendigt med nogle meget avancerede beregningsmodeller og digitale tegneværktøjer. Vi er desværre ikke gode nok til at gætte, så vi bliver nødt til at regne os helt præcist frem til resultaterne, lyder det kækt fra ingeniøren.

–Det er der heldigvis nogle dygtige folk, der har brugt rigtig meget tid på, forsikrer Laust Bjerregaard Kristensen.

Som konstruktionsingeniør hos Artelia, er Laust Bjerregaard Kristensen ansvarlig for tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter ud fra et konstruktionsmæssigt perspektiv. Til daglig er han leder af et tværfagligt team, som er med til at sikre, at byggeprojektet gennemføres effektivt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

–I min rolle som fagleder står jeg jo i høj grad for at samle trådene i processen. Helt fra oplægget fra C. F. Møller Architects, til overslagsberegninger og illustrationer af de forskellige måder at sætte søjler og dæk op på, og til vi står med det færdige designkoncept.

INNOVATION OG TRADITION GÅR HÅND I HÅND

På WoodHub har der fra byggeriets tidligste fase hersket et stort ønske om at bidrage til en grønnere dagsorden i dansk byggeri. I udbuddet fra Bygningsstyrelsen, som er bygherre på projektet, var der blandt andet stillet specifikt krav om, at de bærende konstruktioner skulle være af træ.

–Træ er et levende materiale, og der er nogle vigtige aspekter i forhold til tolerance og bæreevne, som man selvfølgelig skal have helt styr på. Men i virkeligheden er det en traditionel fremgangsmåde, hvor vi løbende sørger for at leve op til alle sikkerhedsniveauer og standarder, både i henhold til regler i EU og Danmark. Vi følger også en grundig kvalitetssikringsprocedure. På den måde er vi sikre på, at det koncept, vi har udviklet, holder, fortæller Laust Bjerregaard Kristensen.

Ved at genintroducere træ som bærende konstruktionsmateriale, bidrager WoodHub til, at træ i højere grad bliver en del af løsningerne på CO₂-udledningerne i byggebranchen. Projektet har fokus på velkendte byggeteknikker såvel som innovation, og netop nytænkning har været nødvendigt for at kunne opføre et kontorbyggeri i hele seks etager med bærende konstruktion af træ.

–På WoodHub anvender vi to forskellige konstruktionskoncepter i forhold til trækonstruktionerne. Ude i kontorerne har vi en såkaldt paddehattekonstruktion, hvor CLT-dækkene understøttes direkte af træsøjlerne. I MeetingHubben, der er mere åben, spænder CLT-dækkene henover træbjælker i et såkaldt bjælke-søjlesystem. For at opnå stabilitet af bygningen anvendes diagonaler mellem søjlerne, som skaber en afkrydsning fra bund til top.

CLT står for Cross-Laminated Timber, som er den engelske betegnelse for en særlig måde at producere træelementer på, hvor man krydskombinerer massiv tømmer i flere lag, for at opnå en særlig høj bæreevne. CLT-dæk er et eksempel på et innovativt byggeprodukt, også kaldet engineered wood, og udgør en vigtig del af WoodHubs bærende trækonstruktion. CLT-dækkene produceres af en underleverandør, som inddrages aktivt i arbejdet med at udfærdige trækonstruktionernes samlinger.  

–Først laver vi digitale modeller i 3D, og tegninger generet på baggrund af beregninger og data. Derefter laver vi konstruktionstegninger, vi kan bruge på stedet, og som kan formidles til underleverandører, for eksempel når det kommer til de her CLT-dæk, forklarer Laust Bjerregaard Kristensen.

–På baggrund af vores tegninger producerer de enkelte leverandører så deres specifikke produktionstegninger og detaljetegninger af søm og skruer, som er nødvendige. Det hele godkendes af os, inden det sættes i produktion og senere monteres.

VARIATIONER I SAMLINGER GIVER GRÅ HÅR

I trækonstruktionen af WoodHub er der 172 forskellige samlinger, og en stor del af dem går igen flere steder i bygningen. Laust Bjerregaard Kristensen fortæller, at der i alt på WoodHub er over 2.500 samlinger alene mellem træelementer.

–Langt størstedelen af samlingerne er faktisk ens. Men så sker der jo ting og sager i bygningen. Når der for eksempel lige kommer en bjælke ekstra ind i en samling, varierer den pludselig i forhold til standarden. Og det er selvfølgelig alle de variationer, der er en udfordring. Det er de sidste 10 pct. hvor vi virkelig har kløet os i håret, beretter ingeniøren.

–Sådan nogle detaljer som her, hvor der kommer træbjælker ind fra forskellige sider, og én nedefra, plus de to dæk. Det er jo faktisk syv elementer, der mødes i én samling. Så begynder man at skulle holde tungen lige i munden!

Laust Bjerregaard Kristensen fremviser en 3D-model af trækonstruktionernes samlinger, hvor hver type er inddelt efter farve. Samlingerne består af stålbeslag, der er designet specifikt efter funktion og kompleksitet.

–Hver samling har et navn, eller faktisk er det et bogstav efterfulgt af et nummer. Så alt efter, om det for eksempel er en etage eller kælder, hedder de E eller K. Mere kreative er vi ingeniører altså ikke i forhold til at give dem navne, griner Laust Bjerregaard Kristensen.

Samlingsdetaljer i træbyggeri er afgørende for at sikre stabilitet, styrke og holdbarhed i konstruktionen. Korrekt dimensionering og placering af de forskellige elementer og samlinger er alfa og omega for at opnå tilstrækkelig styrke og sikkerhed i byggeriet. Udfærdigelsen af konstruktionstegningerne har da også krævet flere års arbejde og mange siders beregninger.

Laust Bjerregaard Kristensen fortæller, at dokumentation af hovedkonstruktionerne og de enkelte konstruktionselementer på WoodHub fordeler sig på over 3.000 sider til sammen, hvoraf samlingsdetaljerne udgør næsten en fjerdedel.

­–Der er en hel masse dokumentation, som skal produceres, før man kan få sådan et byggeri godkendt. Det er flere tusinde sider, der bliver udarbejdet blandt andet på baggrund af arkitekternes oplæg, og det er rigtigt talnørderi, tør jeg vist godt sige.


LÆS OGSÅ:

Nøje udvalgte materialer og overflader gør WoodHub til et træhus, der kan tåle lidt af hvert – brandteknisk set


WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 

Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg. Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i første halvdel af 2025.


Tekst: Siv Werner / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen  / NXT