Digitale modeller bliver Lerchesgades unikke opslagsværk

Umiddelbart siger Per Bonde, senior projekteringschef i NCC, at træbyggeri projekteringsmæssigt ikke adskiller sig væsentligt fra det, han ellers har været med til at projektere. Men så kommer tilføjelserne.

7. juli 2022

–I og med at kontorknudepunktet i Lerchesgade er et byggeri med bærende konstruktioner kun i træ, har vi selvfølgelig mere opmærksomhed på detaljerne. Træ er et materiale, som den danske byggebranche er ved at vænne sig til. Nye arbejdsrutiner. Nye udfordringer. Det gælder fx brand, tagkonstruktionen, lydisoleringen og akustikken i det kommende træhus. Faktisk holder vi en decideret workshop om tagkonstruktionen, så vi sikrer, at vi vælger de rigtige opbygninger, da der er mange funktioner på tagfladerne som fx terrasser, beplantning og ventilationsteknik, og taget skulle meget gerne være tæt fra begyndelsen, fortæller Per Bonde.

Brand og lyd

–Brand- og lydforholdene er forholdsvis ukomplicerede at håndtere, når vi taler traditionelt byggeri i beton. Lovgivning, anvisninger og meget andet baserer sig på mange års erfaring med betonbyggeri, og vi kan læne os op ad anvisninger, der fortæller dig, at hvis etagedækket i beton er så og så tykt, giver det brandsikkerhed i et bestemt antal minutter. Anvisningerne oplyser også om lydforhold etagerne imellem, hvis du vælger den eller den opbygning på etagedækket.

Nye udfordringer

–Når vi derimod taler træbyggeri, så har vi ikke tilsvarende anvisninger, og de kommer måske først om nogle år. I stedet trækker vi på egne erfaringer i NCC koncernen og hos rådgiverne fra Artelia (tidligere MOE). Projektets rådgivere anbefaler en isolering med to pladelag. En gulvgips og en gulvkrydsfinér. I og med vi skal udlægge to pladelag på cirka 25.000 kvadratmeter etageadskillelse, taler vi om en kæmpe opgave, men det er den løsning, vores rådgivere kan stå inde for, siger Per Bonde.

Vigtige fingerpeg

Han forventer sig meget af den mockup, som bliver sat op på Lerchesgade i løbet af sommeren 2022. Her vil et par forskellige gulvkonstruktioner blive afprøvet, og i kølvandet på dem vil lydmålinger give vigtige fingerpeg om hvilken løsning, der skal vælges.

Apropos øverste etage og den beplantning, som skal pryde husets teknikhus, nævner Per Bonde, at når den bærende konstruktion er af træ, levner den af hensyn til bæreevne kun plads til et seks centimeter tykt jordlag.

–Træer og større buske kan ikke gro i et så tyndt jordlag, så det bliver en mindre beplantning, der skal begrønne de øverste teknikhuse. Meget taler i øvrigt også for, at der bliver placeret kummer, som det grønne kan vokse i, tilføjer Per Bonde.

Videndeling

Modellering i 3D er et værktøj, som bliver brugt flittigt på Lerchesgade, og alle involverede i projektet udveksler informationer på kryds og tværs. Allerede nu interesserer studerende fra både ingeniør- og bygningskonstruktøruddannelserne sig for Lerchesgade, og et egentligt digitalt informationscenter sørger sammen med den kommende mockup for, at ny viden både samles op og kommer andre til gavn.


LÆS OGSÅ:


WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 

Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg.
Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i første halvdel af 2025.


Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT