Ny fase fra august: Nu kommer der for alvor liv på byggepladsen

Kalenderen siger august, og det betyder, at Lerchesgade 35 i Odense for alvor kommer til at ligne en byggeplads.
Danmarks måske mest spektakulære og moderne kontorbyggeri i træ, WoodHub, begynder så småt at tage form.

10. august 2022

WoodHub - byggegrund fra oven

Klargøring

Nedrivningen er afsluttet, og det rå byggelandskab kan omdannes til byggeplads. Byggepladsen etableres med skurby til byggeholdet og egne køreveje til de assisterende maskiner.

–Vi bruger knust beton fra SKATs tidligere bygning på Lerchesgade. Vi knuste 5.500 tons beton, og 1.500 af dem genbruger vi på byggepladsen, fordi knust beton fint kan erstatte stabilgrus og på den måde sikre de fornuftige arbejdsforhold på Lerchesgade 35, siger Martin Wittendorff Jensen, senior produktionschef i NCC og tilføjer, at den resterende mængde beton er kørt til genbrugsbørsen for byggematerialer, så resterne af den gamle skattebygning kan komme til gavn på andre byggepladser.

Siden februar har der været fokus på nedrivningen, og i maj forsvandt de sidste bygningsdele. Over sommeren har der været fokus på at fjerne den sidste asfalt og klargøre byggepladsen til det arbejde, der nu kan gå i gang.

Mockup – den første etape

Perioden frem til jul i år kan man ifølge senior produktionschefen inddele i etaper.

–Her i den første etape er vi meget optaget af at bygge den såkaldte mockup, der er et 1:1 modeludsnit af det kommende byggeri og opføres mellem de to skurvogntårne. På mockuppen afprøver vi de detaljer, som vi har planer om at bruge i selve byggeriet. Fx har vi fokus på at afprøve etagedæk og lave lydmålinger. Mockuppen giver vigtig viden om hvilke løsninger, der fungerer bedst ud fra de krav, vi stiller til byggeriet, forklarer Martin Wittendorff Jensen.

Han tilføjer, at en mockup med fordel også kan bruges til at vise bygherre, hvordan fx overflader kommer til at se ud.

–Vi kan med andre ord fortælle, hvad bygherren kan forvente, og ved hjælp af mockuppen kan vi selv teste konkrete løsninger, og opdager vi noget, som ikke fungerer optimalt, kan vi uden videre justere, inden det store byggeri for alvor går i gang, siger Martin Wittendorff Jensen.

WoodHub - spuns ligger klar

Spuns og kælder

I begyndelsen af august går noget af det tungere – og støjende – arbejde i gang.

–Vi skal vibrere spuns ned i undergrunden. Spuns er store stålplader, som vi bruger til at afgrænse den egentlige byggegrube. Stålpladernes bølgeform er en vigtig brik i konstruktionens styrke, og selve spunsvæggen omgiver den del af byggeriet, hvor kælderen skal være. Når spunsen er vibreret på plads, kan vi gå i gang med at grave ud til kælderen, siger Martin Wittendorff Jensen.

Spunsarbejdet bliver udført af en såkaldt rambuk, som er en stor maskine udstyret med en vibrator, der er i stand til at fæstne spunsen i undergrunden.

–Vi har valgt at vibrere spunsen ned frem for at ramme (banke) den, da det til sammenligning mindsker støjgener mest muligt. Det samme gør sig gældende til foråret, hvor vi skal trække spunsen igen.

Stålpladerne bliver i øvrigt genbrugt på andre byggeprojekter.

–Vi trækker dem op af undergrunden på Lerchesgade, når parkeringskælderen står færdig, og de dermed ikke længere har en funktion på byggepladsen. Og da stål er en på flere måder værdifuld ressource, får de til sin tid et nyt liv på en anden byggeplads. De fleste spunsprofiler indkøbt til WoodHub er på standardmål, som gør dem nemme at genbruge, siger Martin Wittendorff Jensen.

Hullet i jorden

–Næste etape står jordmanden for. Han graver simpelthen 25.000 kubikmeter jord væk. Herefter etablerer han plateauer og ramper og forbereder de steder, hvor kranerne til sin tid skal stå. På den måde bliver hullet et meget centralt sted for det videre arbejde. Allernederst støber vi nemlig en bundplade, og vores virksomhed Hercules Fundering sørger for at indbygge jordankre i pladen. Det sikrer, at hele byggeriet til sin tid står sikkert og fast. Arbejdet med bundplade, ydervægge og de indvendige kernevægge – det hele i beton, tager vi fat på i oktober.

–Lige efter jul monterer vi søjler og skillevægge i kælderen, og så kan vi så småt begynde at glæde os til at arbejde med træ. Vi satser på, at det sker i maj 2023, men mockuppen bliver en smagsprøve, vi allerede nu ser frem til, siger Martin Wittendorff Jensen.


LÆS OGSÅ:WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 

Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg.
Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i første halvdel af 2025.


Tekst: Søren Egert og Nikoline Kern // Luftfoto: Luftfotografen / NCC // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT