Roserne står i kø til WoodHub: gevinst, forbillede og et løft til byggebranchen

–I dag markerer vi, at vi for alvor går i gang med det største massivtræsbyggeri i Danmark, sagde vicedirektør i Bygningsstyrelsen, Signe Primdal Lyndrup.

Fra talerstolen bestående af et par europapaller henvendte hun sig direkte til en lang række inviterede nøglepersoner, der sammen og hver for sig spiller en rolle på byggepladsen på Lerchesgade. Dagen satte byggeriet i perspektiv.

Strategisk indsats

–Det, vi her fysisk igangsætter, er et led i Bygningsstyrelsens længerevarende strategiske indsats, hvor vi bygger kontorknudepunkter med gode statslige arbejdspladser. Det øger fleksibiliteten og giver en høj arealeffektivitet. Samtidig reduceres energiforbruget betragteligt i forhold til den gamle skattebygning og de øvrige bygninger, brugerne kommer fra. Lerchesgade placerer sig helt centralt i denne indsats, fordi det her projekt indeholder alt det, vi skal have mere af i fremtiden, sagde Signe Primdal Lyndrup.

I sit udbudsmateriale stillede Bygningsstyrelsen blandt andet krav om, at de bærende konstruktioner skulle være i træ. WoodHub, som det kommende kontorhus på Lerchesgade er døbt, skal rumme 1.600 statslige arbejdspladser på 31.000 kvadratmeter, fordelt på seks etager. Huset skal bruges af otte statslige institutioner og åbner dørene i første halvdel af 2025.

WoodHub bliver et forbillede

Bygningsstyrelsen hører under Transportministeriet, og ministeren, Trine Bramsen (S), lagde vejen forbi.

–Odense udvikler sig, og efter at den firesporede vej tværs gennem byen, Thomas B. Thriges Gade, lukkede, er byen forandret. Nu har byen tilmed en letbane, som binder Odense godt sammen. Det kommende kontorhus her på Lerchesgade udgør i den forbindelse et vigtigt bidrag med sine 1.600 statslige arbejdspladser. Bygningsstyrelsen lægger vægt på klimavenlige løsninger. Dem får vi mange af her, hvor energiforbruget bliver lavt, og de store mængder træ i bygningen påvirker i den grad det samlede CO2-regnskab i den rigtige retning.

–Jeg ser Lerchesgade som et eksempel på, hvordan vi skal bygge i fremtiden. Byggeriet bliver et forbillede for dem, som vil bygge mere bæredygtigt, og jeg forudser besøgende fra nær og fjern, som vil lære af Lerchesgade, sagde transportminister Trine Bramsen.

En gevinst for Odense

Hendes partifælle, Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, kalder slet og ret byggeriet i Lerchesgade for en gevinst for Odense.

–Huset passer perfekt til vores by. Vi har hele tiden bestræbt os på, at Odense skulle være parat til at huse statslige arbejdspladser, hvis de skulle flyttes væk fra hovedstaden. Vi har allerede gode erfaringer at trække på, og med WoodHub tager staten og dermed Bygningsstyrelsen det hele til next level. Mere klimavenligt nybyggeri flugter perfekt med, at vi her i byen har en ambition om, at vi skal være klimaneutrale i 2030. Netop byggebranchen har brug for at blive bedre til at bygge med omtanke, og jeg vil gerne takke Bygningsstyrelsen for at sætte barren højt, lød det fra borgmesteren.

WoodHub – et megafedt navn…

Han satte også ord på den byudvikling, der er på vej til området tæt på havnen, tæt på byen, tæt på jernbanen.

–Området her er i rivende udvikling. Lerchesgade ligger lige midt imellem to områder, der nyder stor bevågenhed. Det ene er styret af Nørrebroplanen, det andet er styret af Havneomdannelsesplanen. Vi står jo i en gammel industrizone, som bliver forvandlet til et nyt byområde, og træhuset i Lerchesgade medvirker til at binde byen bedre sammen. Og tillad mig lidt uforbeholden ros her til sidst: WoodHub er et megafedt navn. Tak for det, sagde Peter Rahbæk Juel.

Store perspektiver

Totalentreprenøren på projektet, NCC, har fra projektets allertidligste faser lagt vægt på det banebrydende aspekt i det at bygge mere i træ, og Lars Ørvad Nielsen, sektionsdirektør i NCC Vest, ser meget store perspektiver i byggeriet af det kommende kontorhus.

–For mig har det været interessant at være vidne til, hvordan vores samarbejdspartnere i projektet, C.F. Møller Architects og Artelia (tidligere MOE), har lagt mange kræfter i ikke blot projektet her i Odense. Der spirer også en vision om, at vi kan gøre noget tilsvarende andre steder i Danmark. På den baggrund betyder det meget, at Bygningsstyrelsen tør gå så langt, som tilfældet er her. Det offentlige går forrest og sætter nye standarder. Tak for det.

–Styrelsen sender på den måde stærke signaler til branchen, og det er et privilegium at være med. Byggeriet giver alle i NCC et kompetenceløft, som vi vil kunne bruge på andre, store opgaver. Mere træ i byggeriet betyder CO2-besparelser, og det er der brug for, konkluderede Lars Ørvad Nielsen.

Træ erstatter beton og stål

Lone Wiggers, partner i C.F. Møller Architects, siger uden tøven, at byggeriet på Lerchesgade er danmarkshistorie.

–Man skal huske, at vi i dag markerer, at det største massivtræsbyggeri i Danmark nu for alvor går i gang. En historisk dag. Træ erstatter beton og stål, og det er staten i skikkelse af Bygningsstyrelsen, som står bag, understregede Lone Wiggers.

 –Selve arkitekturen bliver altid meget påvirket af materialevalget. WoodHub byder på masser af synligt træ – et sanseligt materiale, som minder os om vores egen natur. Men uanset valget af materialer skal et stort hus som WoodHub også kunne passe ind i omgivelserne, og vi opererer med et begreb, som vi kalder odenseskalaen. I praksis betyder skalaen, at WoodHub bliver brudt ned i mindre huse, mindre størrelser, husene går op og ned og ud og ind. Tilsammen får vi på den måde et facadeforløb, der ikke bliver alt for monumentalt. Vi har organiseret det hele omkring to gårdrum, og frodighed er noget, vi har arbejdet med overalt i det kommende byggeri, også i kantzonerne. Håbet er, at WoodHub naturligt kobler sig til det flow, der er på vej til området, sagde Lone Wiggers.

Et løft til branchen

Jakob Mariager, byggerichef i den rådgivende ingeniørvirksomhed Artelia, vurderer, at Bygningsstyrelsen med huset i Odense meget vel kan komme til at påvirke byggebranchen i en retning, der vægter træ og andre mere bæredygtige materialer højere end hidtil.

–Som ingeniører er vi stolte over at være med til at foretage det kvantespring, som WoodHub er udtryk for. Det at arbejde med træ i byggebranchen får et løft, takket være den kommende kontorbygning. Ganske vist har vi prøvet kræfter med træ i mange år, men at være med på et byggeri så stort som Lerchesgade betyder, at vi fortsætter og styrker vores udvikling i forhold til det at arbejde med træ. Vi kan forhåbentlig i kraft af WoodHub være med til at bane vejen for endnu flere bygbare løsninger, når vi taler træbyggeri, lød det afrundende fra Jakob Mariager.


WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 

Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg.
Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i første halvdel af 2025.


Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT