Når nedrivning bliver et startskud

I årevis har Bygningsstyrelsen set frem til at komme i gang med det nye kontorknudepunkt på Lerchesgade midt i Odense. Nu sker det – i form af nedrivning af SKATs gamle bygning på adressen.

20. februar 2022

–Vi har været igennem en lang proces for at finde ud af, om man rent faktisk kunne ombygge den gamle skattebygning – i stedet for at bygge nyt. Men svaret ligger lige for: Skattebygningen består af så mange problematiske stoffer, fx asbest og PCB, at stort set alt undtaget betonen skulle fjernes. Vi ville så stå tilbage med en betonkonstruktion, der i sin grundplan ville diktere bestemte funktioner og især begrænse fleksibiliteten i det kommende kontorhus. Hele formålet med det nye, store kontorknudepunkt i Odense er netop at skabe gode og fleksible arbejdspladser, som kan imødekomme fremtidens behov, og business casen viser samtidig, at det ikke kan betale sig ressourcemæssigt – både i forhold til miljø, økonomi og tid – så det ville ikke have været en god løsning alt taget i betragtning, siger Kristian Fuglsang Strøm, projektchef i Bygningsstyrelsen.

Vigtige parametre

–Som udgangspunkt har vi ikke behov for at vise, at vi gør noget bedre end andre, men vi forsøger altid at træffe de rigtige beslutninger. Det smitter selvfølgelig af på de udbud, vi kommer med, og tilbudsgiverne får derfor mulighed for at komme med forslag til, hvordan de som totalentreprenør vil løse nedrivningsopgaven. Her vægter vi vigtige parametre som genbrug og genanvendelse, og totalentreprenøren på opgaven, NCC, præsenterede en gennemarbejdet strategi for ressourcebevidst cirkulær nedbrydning, fortæller Kristian Fuglsang Strøm.

Strategien betyder blandt andet, at døre, vinduer, toiletter, lamper, håndvaske og brandskabe bliver genbrugt, og vingetegl, beton og asfalt bliver genanvendt.

Stor reduktion

Ressourcer fylder i flere henseender meget i Bygningsstyrelsens regnestykker, når det gælder byggeriet på Lerchesgade.

–De otte statslige institutioner, som i 2025 flytter sammen i Lerchesgade, flytter fra kontorer med mildest talt brogede energiregnskaber. Energimærkningen spænder således vidt – fra E til B. Det kommende hus på Lerchesgade får betegnelsen A2020, og bag formuleringen gemmer sig en samlet reduktion i energiforbruget på op mod 75 pct., når man ser på energimærkningerne, forklarer han.

Adressen gentænkt

Kristian Fuglsang Strøm hæfter sig ved, at otte statslige institutioner lige nu er fordelt på 13 adresser i Odense.

–Hverken energimæssigt eller samfundsøkonomisk giver det mening. Ved at samle et antal statslige institutioner under samme tag på Lerchesgade var det oplagt at gentænke hele adressen. Og af egen erfaring ved vi jo, at et kontorknudepunkt som det, vi bygger på Lerchesgade, skaber gode rammer for medarbejderne. Vi flyttede selv til et statsligt knudepunkt i Carsten Niebuhrs Gade ved Dybbølsbro i København og oplevede, at fordelene er mange. Alt fra fornuftig cykelparkering til praktiske mødefaciliteter. Nøgleordet er fleksibilitet. De bedste erfaringer fra vores hus i København bringer vi videre til WoodHub i Odense, vurderer Kristian Fuglsang Strøm fra Bygningsstyrelsen.

Og minder os igen om, at det hele begynder med en ansvarsbevidst nedrivning.

Læs om selve nedrivningen i artiklen: Nedrivning med genbrug og genanvendelse for øje.


LÆS MERE OM NEDRIVNINGEN:


WoodHub er et statsligt kontorknudepunkt på 31.000 kvadratmeter, seks etager højt og med plads til 1.600 arbejdspladser. 

Stueetagen rummer borgervendte funktioner og offentlig adgang til kontorhusets indre haveanlæg.
Otte statslige institutioner flytter ind i det store træhus – efter planen i første halvdel af 2025.


Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Morten Germund og Stine Skøtt Olesen / NXT